Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning

Personer pekar på digital karta.

Näringslivet är ett resultat av människors idéer. I Sörmland ska det finnas strukturer och stöd som når alla företagare. Näringslivsutveckling är ett prioriterat nyckelområde för Sörmland att utveckla och stärka. Om hur vi tillsammans gör det kan du läsa på denna sida.

Utgångspunkter för prioriteringen

Region Sörmland vill tillsammans andra aktörer skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv som bidrar till arbetstillfällen, goda arbetsvillkor och en ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Ett brett och dynamiskt näringsliv är bättre rustat för att möta samhällsutmaningarna och bidra till en hållbar omställning. 

Tillsammans stärker vi näringslivets förmåga till hållbar omställning

Efterfrågan på hållbara och cirkulära varor och tjänster ökar, vilket innebär att företagens konkurrenskraft alltmer avgörs av deras förmåga att möta detta. För att näringslivet ska kunna ta en nyckelroll i en hållbar omställning behövs goda förutsättningar för kompetensförsörjning, entreprenörskap, företagande, innovation och förnyelse.

Samverkan mellan företag, offentliga aktörer och akademi, samt tillgång till innovativa miljöer är en förutsättning för ett starkare och mer hållbart Sörmland.

En fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur och tillgänglighet är viktig för näringslivets utveckling i hela Sörmland. Digitala lösningar bidrar även till att ge människor tillgång till kompetensutveckling och möjligheter till ett mer flexibelt arbetsliv.

Strategier, planer och program

Aktiviteter och insatser

Finansiering och stöd

Uppdaterad 6 mars 2024