Analys och insiktsförmedling inom kompetensförsörjning

En surfplatta som visar diagram av olika slag.

Analys och insiktsförmedling är en viktig del i Region Sörmlands kompetensförsörjningsarbete. Här finns övergripande analyser och prognoser som är framtagna av Region Sörmlands samarbetspartner samt andra aktörer.

Sofie Sandvik

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Branschspecifika kompetensrapporter och handbok för hur vi arbetar med Branschforum, finns framtaget av oss under fliken Publikationer. Dessa underlag använder vi för att fatta välgrundade beslut.

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du prognoser om svensk arbetsmarknad, en yrkeskompass med framtidsutsikter för cirka 200 olika yrken samt en mängd annan statistik och analyser för arbetsmarknadsområdet.

Statistiska centralbyrån, SCB

Rapporterna presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper.

Skolverket

Skolverket har tagit fram ett förslag till utformning av ett regionalt planeringsunderlag för framtida scenario gällande gymnasial utbildning. Sörmland är en pilot för den första versionen.

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH

MYH levererar områdesanalyser som ser över kompetensbehovet i branscher:

Rapporter framtagna av Region Sörmland i samverkan med andra aktörer

Uppdaterad 11 december 2023