Inspiration och kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare

En man står och pratar inför några personer som sitter vid bord.

Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval. Det handlar både om att utveckla kunskaper om sig själva och om de olika möjligheter som finns.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Syfte och mål

Region Sörmland och Mälardalens universitet arbetar tillsammans med målet att ge studie- och yrkesvägledare inspiration och möjlighet till kompetensutveckling.

Aktiviteter

Under 2022 har regionen tillsammans med Mälardalens universitet haft träffar i satsningen för studie- och yrkesvägledare i Sörmland. Träffarna som kallas SYV-PEPP Sörmland är ett stående inslag med olika teman som erbjuds en gång per termin. Temat för första träffen 2022 var kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning, vilket är ett av fokusområdena i projektet #vägledKompetens

Under hösten 2022 har studie- och yrkesvägledare och lärare erbjudits en kurs i processledning. Sara Hägglund och Anna Haglund från Mälardalens universitet höll i kursen som var utspridd på fyra tillfällen.

Uppdaterad 16 mars 2023