Inspiration och kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare

En man står och pratar inför några personer som sitter vid bord.

Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval. Det handlar både om att utveckla kunskaper om sig själva och om de olika möjligheter som finns.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Syfte och mål

Region Sörmland och Mälardalens universitet arbetar tillsammans med målet att ge studie- och yrkesvägledare inspiration och möjlighet till kompetensutveckling.

Aktiviteter

Varje år genomför region Sörmland två träffar för samtliga studie- och yrkesvägledare i Sörmland. Träffarna som kallas SYV-pepp Sörmland, är ett stående inslag med olika teman som erbjuds en gång per termin.  Den 20 oktober 2023 genomförs årets sista SYV-Pepp tillsammans med Mälardalens  universitet. 

Läs mer här: SYV-pepp | Region Sörmland

Rapporter

SYVBarometern är en undersökning som riktar sig till studie- och yrkesvägledare. Region Sörmland deltog även i den senaste som genomfördes under perioden 25 maj-3 juli 2023. Det var 40 av våra cirka 95 studie- och yrkesvägledare som besvarade enkätundersökningen. Undersökningen riktade sig till studie- och yrkesvägledare inom både den kommunala verksamheten som den fristående. Nytt för i år var att studie- och yrkesvägledare inom komvux, utöver de som arbetar inom grundskola och gymnasieskola, deltog.

Hoppas att just du finner något intressant i rapporterna nedan.

Rapporter:

Läs om: #vägledKompetens - ett avslutat projekt som riktade sig till vägledare

Uppdaterad 4 december 2023