Metoden tjänstedesign testas för att bättre nå mål om avslutade studier i svenska språket

Två personer sitter och pratar vid ett bord.

Söker du efter en lösning som inte går att använda på ett problem som inte finns? Förmodligen inte. För att inte hamna där så kan du ta del av ett inspirationstillfälle för metoden tjänstedesign eller så kallad behovsdriven utveckling inom ett projekt som Region Sörmland genomfört under 2021 till 2023. Arbetar du dessutom inom Svenska för Invandrare (SFI) och har funderat på hur du kan få fler studerande att slutföra sina studier – då kommer du att få ut än mer av filmen.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Syfte och mål

Region Sörmland har tillsammans med Viadidakt, SFI i Katrineholm och Vingåker, deltagit i projektet Vägar till hållbar utveckling som har finansierats av Tillväxtverket. Inom projektet har Region Sörmland testat metoden tjänstedesign inom en växande arbetsmarknad. Viadidakt framförde ett problem med att allt för många studerande valde att inte slutföra sina studier. Du kan nu ta del av hur vi angrep problemet med metoden tjänstedesign som innebar att vi intervjuade en stor del studerande och fick ta del av deras syn på vad de önskade. Flera test genomfördes utifrån vad som framkom. Personal, skolledning och arbetsgruppen delar med sig av framgångsfaktorer, vad du bör undvika och du får även ta del av deras diamanter från den resa som de har genomfört. 

Inspelat inspirationstillfälle (55 minuter)

 

Resultat

Blev det några resultat? Är det fler som slutför sina studier? Det är för tidigt att svara på den frågan. Däremot vet vi med säkerhet att en av eleverna fick ett sommarjobb utifrån att vederbörande lärde sig att cykla, se citat nedan.

Återkoppling från en av lärarna på Viadidakt:

”Ville bara ge lite glädjande besked om hur det går och hur vi har det. En av de studerande var idag kallad till telefonintervju. Hon kom till skolan och genomförde intervjun där de frågade henne om hon kunde cykla och hon gav minsann svar på tal. Hon svarade: ”Snart, mycket snart” och idag kl 13.30 small det och hon cyklade helt på egen hand. Skam den som ger sig och hon har/hade ett MÅL, jobb …”.

Tidplan

Projektet pågick från 2021 till 2023.

Samverkanspartner

Tillväxtverket och Viadidakt i Katrineholm och Vingåker.

Arbetssätt

Projektet har testat metoden tjänstedesign inom en växande arbetsmarknad.

Kontakt

Kontakta Rickard Samuelsson, biträdande rektor i Viadidakt i Katrineholm och Vingåker, eller Charlotte Bergstedt, kompetensförsörjningsstrateg och projektledare i Region Sörmland. Se Charlottes kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Uppdaterad 5 januari 2024