Modda Sörmland - ett science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet

Ett skärmklipp från plattformen Modda Sörmland.

Teknik, naturvetenskap och matematik ska bli oemotståndligt för barn och unga. Det är tanken med den nya plattformen, Modda Sörmland, ett unikt science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet. Genom att kombinera Extended reality (XR) med utforskande miljöer så flyttas mentala gränser och gör lärandet roligare.

Sofie Sandvik

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Syfte och mål

Modda Sörmland är ett sätt att försöka tillgodose Sveriges, men främst Sörmlands, behov av framtida kompetens och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft, samt stärkta förmågor inom entreprenörskap. Fler unga behöver intressera sig för och vilja arbeta inom teknik och naturvetenskap för att Sverige och Sörmland ska behålla sin konkurrenskraft.

En metod för att göra just det är att skapa ett fysiskt Science Center, där barn och unga får lära i en stimulerande, lustfylld och utforskande miljö. I Sörmland finns det cirka 100 initiativ som arbetar inom dessa områden. Samtidigt pågår en digital omställning i  samhället och på arbetsplatsen vilket kräver behov av ny digital kunskap. 

Utifrån dessa behov och utmaningar har Region Sörmland sett en möjlighet att både knyta samman de olika initiativen under ett gemensamt paraply samt bygga en digital plattform fylld med upplevelser inom teknik, naturvetenskap och matematik. Dessa upplevelser är kompatibla med dagens XR teknologier (virtual reality, augmented reality och mixed reality).

Målgrupp

Modda Sörmland är tillgänglig för allmänheten. Den primära målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år, samt de lärare som möter dem. Ytterligare målgrupper finns givetvis, inte minst noderna och andra samarbetspartners inom näringslivet eller akademin.

Kliv in i Modda Sörmland: moddasormland.se

En första inblick

Få en inblick i hur det kommer att se ut i filmen nedan. 

Länk till den digitala sändning av lansering Modda Sörmland,  hittar du här: Premiär Modda Sörmland

Projektet finansieras av Region Sörmland, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Länsförsäkringar Sörmland, Sparbanken Rekarne och Sörmlands Sparbank.

Uppdaterad 10 april 2024