Regional utveckling

Två personer som håller varandra i handen.

Mål och prioriteringar

Målet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) antogs 2019 och gäller tills vidare. I september 2022 reviderades strategin med fem nya prioriterade inriktningar. Ändringar av strategins mål, prioriterade inriktningar, Strukturbild Sörmland eller utformningen av Sörmlands modell för hållbar utveckling görs efter politiska beslut.

Det finns fem prioriterade inriktningar som utvecklar och gör Sörmland till en attraktiv och hållbar plats att leva och bo på. Via ingångarna nedan hittar du information om de fem prioriteringarna. Utgångspunkten för inriktningarna är de globala målen i handlingsplanen Agenda 2030. Den regionala utvecklingsstrategin antogs den 27 september 2022 och gäller tills vidare. 

Uppdaterad 5 mars 2024

Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

Läs den regionala utvecklingsstrategin i PDF-format.

Läs rapport