Regional utveckling

Två personer som håller varandra i handen.

Mål och prioriteringar

Målet med Sörmlands regionala utvecklingsstrategi är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Det är grunden för den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland.

Det finns fem prioriterade nyckelområden som utvecklar och gör Sörmland till en attraktiv och hållbar plats att leva och bo på. Via ingångarna nedan hittar du information om de fem prioriteringarna. Utgångspunkten för prioriteringarna är de globala målen i handlingsplanen Agenda 2030.

Publicerad 24 februari 2023