Redo för Jobb samlar utbildningsmöjligheter för vuxna

Sittande person som svetsar.

På webbplatsen Redo för Jobb samlar vi information om Sörmlands alla yrkesutbildningar och andra utbildningsmöjligheter för vuxna på ett och samma ställe.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Arbetslösheten i länet är hög, men trots att många sörmlänningar söker ett arbete har många arbetsgivare i länet samtidigt svårt att hitta rätt kompetens att anställa. Utan utbildning på minst gymnasial nivå riskerar människor att drabbas av långtidsarbetslöshet.

Syfte och mål

För att förenkla för alla som behöver om- eller vidareutbilda sig samlar vi länets alla yrkesutbildningar på gymnasial nivå och andra utbildningsmöjligheter för vuxna på webbplatsen redoforjobb.se.

Samverkansparter

Bakom webbplatsen står Region Sörmland och länets nio kommuner. Tillsammans gör vi det möjligt för fler att välja mellan ett större utbud av olika utbildningar och studera i hela Sörmland.

Uppdaterad 11 december 2023