Regional utveckling

Artiklar om Kompetensförsörjning

Filtrera på typ av innehåll

 1. Samverkansprojekt för validering är en del av lösningen för kompetensförsörjningen

  9 mars 2023

  Region Sörmland deltar i projektet Regionala strukturer för validering i östra Mellansverige. Projektet ska skapa regionala strukturer för validering


 2. Projekt #KlarFramtid avslutat

  19 januari 2023

  I projekt #KlarFramtid har ungdomar fått hjälp att slutföra sina gymnasiestudier, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden, allt för


 3. Projektet Ungas Framtid ska få unga att fullfölja sina studier och komma i arbete

  18 januari 2023

  Med många lärdomar från projekten #jagmed och #KlarFramtid, bygger aktörer i länet vidare på Ungas Framtid i ett nytt projekt med stöd från Europeiska


 4. Samverkan med Mälardalens universitet inom livslångt lärande och lärcentra

  20 juni 2022

  Kompetensbristen i länet motverkas bäst med utbildning. Vi vill att fler människor ska få möjlighet att kombinera studier med arbete och att studera


 5. Prioriterad samverkan med Arbetsförmedlingen

  20 juni 2022

  Sedan 2020 finns en överenskommelse om samverkan mellan Region Sörmland och Arbetsförmedlingen. Samverkan syftar till att på ett strukturerat sätt


 6. Inspiration och kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare

  20 maj 2022

  Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval. Det handlar


 7. Projektet #vägledKompetens ska öka kompetensen inom hos de som jobbar med vägledning

  20 maj 2022

  Inom projektet #vägledKompetens erbjuder Region Sörmland, tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige, fortbildningsinsatser för anställda


 8. Projektet Akademiskt nav ska bidra till ökad innovationsgrad och konkurrenskraft i näringslivet

  16 maj 2022

  I södra delen av länet är samverkansnivån mellan företag och akademi generellt sett låg. Det kan till viss del förklaras med avståndet till ett


 9. Projektet IMprove ska få unga nyanlända att fullfölja sina studier

  16 maj 2022

  I projektet IMprove arbetar vi för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i svenska skolsystemet fullföljer sina studier och


 10. Branschforum - en mötesplats för att diskutera kompetensförsörjning och utbildning

  16 maj 2022

  Branschforumen är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera


 11. Kompetensplattform för bättre samverkan kring kompetensförsörjning

  11 maj 2022

  Kompetensplattform är en samverkansplattform som ska leda till förbättrad samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Målet är att arbetsgivare ska


 12. Analys och insiktsförmedling inom kompetensförsörjning

  11 maj 2022

  Analys och insiktsförmedling är en viktig del i Region Sörmlands kompetensförsörjningsarbete. Här finns övergripande analyser och prognoser som


 13. Redo för Jobb samlar utbildningsmöjligheter för vuxna

  10 maj 2022

  På webbplatsen Redo för Jobb samlar vi information om Sörmlands alla yrkesutbildningar och andra utbildningsmöjligheter för vuxna på ett och samma


 14. Kompetensförsörjning för livslångt lärande

  11 mars 2022

  Människors vilja och tillgång till utveckling är grunden till det samhälle vi har i dag. När människor erövrar nya kunskaper skapas nya möjligheter