Regional utveckling

Artiklar om Kompetensförsörjning

Filtrera på typ av innehåll

  1. Samverkan med Mälardalens universitet inom livslångt lärande och lärcentra

    20 juni 2022

    Kompetensbristen i länet motverkas bäst med utbildning. Vi vill att fler människor ska få möjlighet att kombinera studier med arbete och att studera


  2. Prioriterad samverkan med arbetsförmedlingen

    20 juni 2022

    Sedan 2020 finns en överenskommelse om samverkan mellan Region Sörmland och Arbetsförmedlingen. Samverkan syftar till att på ett strukturerat sätt


  3. Studie- och yrkesvägledning

    20 maj 2022

    Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval. Det handlar


  4. #vägledKompetens

    20 maj 2022

    Inom projektet #vägledKompetens erbjuder Region Sörmland, tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige, fortbildningsinsatser för anställda


  5. Akademiskt nav

    16 maj 2022

    I södra delen av länet är samverkansnivån mellan företag och akademi generellt sett låg. Det kan till viss del förklaras med avståndet till ett


  6. IMprove

    16 maj 2022

    I projektet IMprove arbetar vi för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i svenska skolsystemet fullföljer sina studier och


  7. Branschforum

    16 maj 2022

    Branschforumen är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera


  8. Analys och insiktsförmedling inom kompetensförsörjning

    11 maj 2022

    Analys och insiktsförmedling är en viktig del i Kompetensplattformen och ska vara underlag för att kunna ta välgrundade beslut


  9. Redo för jobb

    10 maj 2022

    På webbplatsen Redo för Jobb samlar vi information om Sörmlands alla yrkesutbildningar och andra utbildningsmöjligheter för vuxna på ett och samma


  10. Valideringslyft

    9 maj 2022

    Valideringslyft är ett projekt där nationella och regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och


  11. #KlarFramtid

    14 mars 2022

    I projekt #KlarFramtid arbetar vi för att hjälpa ungdomar att slutföra sina gymnasiestudier, påbörja vuxenstudier eller etablera sig


  12. Kompetensförsörjning för livslångt lärande

    11 mars 2022

    Människors vilja och tillgång till utveckling är grunden till det samhälle vi har i dag. När människor erövrar nya kunskaper skapas nya möjligheter