Regional utveckling

Artiklar om Kompetensförsörjning

Filtrera på typ av innehåll

 1. Finansiering av utvecklingsprojekt i Sörmland

  26 februari 2024

  Region Sörmland finansierar projekt som bidrar till en hållbar utveckling i Sörmland. Här kan du läsa om hur du skickar in en projektidé och söker


 2. Framtidens pedagogik med upplevelsebaserat lärande i extended reality

  19 februari 2024

  Ta del av en film med de första resultaten från den länsomfattande satsningen Modda Sörmland – Sveriges första digifysiska science center


 3. Det här är Sörmlands innovationsvecka

  26 januari 2024

  På den här sidan kan du läsa om bakgrunden till Sörmlands innovationsvecka. Under Sörmlands innovationsvecka kan aktörer samlas för att inspirera


 4. Vikten av innovation och innovationsmiljöer i den regionala utvecklingen

  26 januari 2024

  Sörmlands kommuner och dess näringsliv står inför en snabb digitalisering med ökande krav på hållbarhet för att kunna behålla och öka sin


 5. Validering som ett medel för kompetensförsörjning

  26 januari 2024

  Med hjälp av både traditionella och nya innovativa verktyg kommer validering att få större betydelse i framtiden. Validering kommer att vara viktigt


 6. Europeiska unionens sektorsprogram

  7 september 2023

  Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela Europeiska unionen (EU). Det finns en rad olika sektorsprogram och pengar söks


 7. Europeiska regionala utvecklingsfonden

  7 september 2023

  Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver


 8. Europeiska Socialfonden+

  7 september 2023

  Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska bidra till att minska arbetslösheten, förbättra integrationen samt främja kvalitet och lika möjligheter inom


 9. Samverkansprojekt för validering är en del av lösningen för kompetensförsörjningen

  9 mars 2023

  Region Sörmland deltar i projektet Regionala strukturer för validering i östra Mellansverige. Projektet ska skapa regionala strukturer för validering


 10. I projektet #KlarFramtid fick ungdomar hjälp att fullfölja sina gymnasiestudier eller komma in på arbetsmarknaden

  19 januari 2023

  I projekt #KlarFramtid har ungdomar fått hjälp att slutföra sina gymnasiestudier, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden, allt för


 11. Projektet Ungas Framtid ska få unga att fullfölja sina studier och komma i arbete

  18 januari 2023

  Med många lärdomar från projekten #jagmed och #KlarFramtid, bygger aktörer i länet vidare på Ungas Framtid i ett nytt projekt med stöd från Europeiska


 12. Samverkan med Mälardalens universitet inom livslångt lärande och lärcentra

  20 juni 2022

  Kompetensbristen i länet motverkas bäst med utbildning. Vi vill att fler människor ska få möjlighet att kombinera studier med arbete och att studera


 13. Prioriterad samverkan med Arbetsförmedlingen

  20 juni 2022

  Sedan 2020 finns en överenskommelse om samverkan mellan Region Sörmland och Arbetsförmedlingen. Samverkan syftar till att på ett strukturerat sätt


 14. Inspiration och kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare

  20 maj 2022

  Studie- och yrkesvägledning fyller en viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval. Det handlar


 15. Projektet #vägledKompetens är avslutat. Projektet ökade kompetensen hos de som jobbar med vägledning

  20 maj 2022

  Inom projektet #vägledKompetens erbjöd Region Sörmland, tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige, fortbildningsinsatser för anställda som


 16. Projektet Akademiskt nav är nu avslutat

  16 maj 2022

  Målsättningen med projektet Akademiskt nav var att åstadkomma en ökad innovationsgrad och förbättra konkurrenskraften för regionens företag genom ökad


 17. Projektet IMprove skulle få unga nyanlända att fullfölja sina studier

  16 maj 2022

  I projektet IMprove arbetade vi för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i svenska skolsystemet, skulle fullfölja sina studier


 18. Branschforum - en mötesplats för att diskutera utbildning och kompetensförsörjning

  16 maj 2022

  Branschforumen är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera


 19. Kompetensplattform för bättre samverkan kring kompetensförsörjning

  11 maj 2022

  Kompetensplattform är en samverkansplattform som ska leda till förbättrad samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Målet är att arbetsgivare ska


 20. Analys och insiktsförmedling inom kompetensförsörjning

  11 maj 2022

  Analys och insiktsförmedling är en viktig del i Region Sörmlands kompetensförsörjningsarbete. Här finns övergripande analyser och prognoser som