Samverkan med Mälardalens universitet inom livslångt lärande och lärcentra

Person som skriver på en bärbar dator.

Kompetensbristen i länet motverkas bäst med utbildning. Vi vill att fler människor ska få möjlighet att kombinera studier med arbete och att studera nära sin bostadsort.

Morgan Andersson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0761-30 00 52

Lärcentrum behövs på orter som ligger längre ifrån ett lärosäte. Mälardalens universitet har ett liknande intresse, att verka för spridning av kunskap och att göra forskning och utbildning användbar genom möjligheter till ett livslångt lärande.

Region Sörmland och Mälardalens Universitet arbetar därför tillsammans för en regional samverkan mellan Mälardalens universitet och de sörmländska kommunerna. Syftet är att uppnå en stärkt lokal kompetensförsörjning genom utbildning och fortbildning, som ska ske i samarbete med lärcentra.

Den önskade långsiktiga effekten är att skapa bättre förutsättningar för studerande att delta i universitetsutbildningar, oavsett geografisk närhet till lärosätet.

En workshop hölls i december 2021 på MDU, eller MDH som det då hette, där representanter från universitetet, regionen, kommunerna och det nationella lärcentranätverket Nitus medverkade. Workshopen var startskottet på en förnyad samverkan mellan MDU och lärcentra i Sörmlands kommuner och dokumenterades i bifogat PM samt nedan filmklipp:

Lång version 5.30 minuter

 

Kort version 45 sek

 

 

 

 

 

 

 

Lärcentrums uppdrag – ett komplement till lärosätena

I riksdagens förordning om stadsbidrag för lärcentrum (2017:1303), avses lärcentrums verksamhet organiseras av en eller flera kommuner, och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal, samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom:

  • kommunal vuxenutbildning
  • yrkeshögskola
  • universitet och högskola
  • eller andra utbildningsformer.

Ett lärcentrum är ett lokalt campus, en plats för högre studier utanför universitetets egna väggar. Lärcentra erbjuder en otraditionell, okonventionell och öppen studiemiljö för alla studenter, oavsett lärosäte. Lärcentra möter behovet av nya lösningar på studenternas utmaningar, gällande studietider, studiesätt och olika typer av stöttning för att öka måluppfyllelse och genomströmningshastighet vid distansstudier.

Studerande vid både svenska och utländska lärosäten använder lärcentras studentservice, tentamensservice, IT-support, studie- och yrkesvägledning, lokaler, teknisk utrustning med mera. Lärcentrum är en mötesplats för interaktion – interaktivitet mellan studenter samt mellan studenter och andra aktörer. Här anordnas inspirationsföreläsningar och träffar med arbetsgivare. Uppbyggnaden av lärcentrum i landet, gör det möjligt för individer att enklare studera på distans, att få stöd i sina studier samt att möta andra studerande och personal i en öppen mötesplats.

Uppdaterad 11 december 2023