Projektet #vägledKompetens är avslutat. Projektet ökade kompetensen hos de som jobbar med vägledning

Fyra personer och en whiteboard med post-it-lappar.

Inom projektet #vägledKompetens erbjöd Region Sörmland, tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige, fortbildningsinsatser för anställda som arbetar med, eller har ansvar för, vägledning.

Charlotte Bergstedt

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 57 41

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka kompetensen inom vägledningsområdet. I förlängningen ville vi få till en bättre matchning på arbetsmarknaden, en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv och en säkrad kompetensförsörjning i hela Östra Mellansverige.

Arbetsformer

Projektet #vägledKompetens genomförde utbildningar, mötesplatser samt SYV-dagar kopplade till vägledning.
Insatserna utgick från de tre olika fokusområden:

  • Breddat ansvar
  • Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning
  • Förbättrad vägledning för individer med behov av anpassat stöd

Insatserna erbjöds för alla samverkansparter. Målgruppen för insatserna var personal som på något sätt arbetar med att vägleda personer mot studier eller arbete. Från styrning och ledning till de som arbetar på individnivå.

Utbildningsportal - Evikomp

I lärplattformen Evikomp kan du som är samverkanspartner i projektet, gå utbildningarna digitalt när det passar dig. Sidan kommer att vara öppen fram till april 2024.

Läs mer om utbildningarna och hur du loggar in på sidan #vägledkompetens: Digital utbildningsportal (regionuppsala.se)

Samverkansparter

#vägledKompetens finansierades av Europeiska Socialfonden ESF. Regionerna som ingick i projektet var Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Östergötland och Region Uppsala som även var huvudprojektägare.

Uppdaterad 26 mars 2024