Projektet #vägledKompetens ska öka kompetensen inom hos de som jobbar med vägledning

Tre personer och en whiteboard med post-it lappar.

Inom projektet #vägledKompetens erbjuder Region Sörmland, tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige, fortbildningsinsatser för anställda som arbetar med, eller har ansvar för, vägledning.

Sofia Karlsson Bierfeldt

Projektledare

Näringsliv och arbetsmarknad

070-284 76 30

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka kompetensen inom vägledningsområdet. I förlängningen vill vi få till en bättre matchning på arbetsmarknaden, en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv och en säkrad kompetensförsörjning i hela Östra Mellansverige.

Arbetsformer

Projektet #vägledKompetens genomför utbildningar, mötesplatser samt SYV-dagar kopplade till vägledning.
Insatserna utgår från de tre olika fokusområden:

  • Breddat ansvar
  • Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning
  • Förbättrad vägledning för individer med behov av anpassat stöd

Insatser erbjuds för alla samverkansparter. Målgruppen för insatserna är personal som på något sätt arbetar med att vägleda personer mot studier eller arbete. Från styrning och ledning till de som arbetar på individnivå.

Samverkansparter

#vägledKompetens finansieras av Europeiska Socialfonden ESF. Regioner som ingår i projektet är Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Östergötlan och Region Uppsala som även är huvudprojektägare.

Logotyp EU´s socialfond

Uppdaterad 16 mars 2023