Kompetensplattform för bättre samverkan kring kompetensförsörjning

Personer som minglar runt små ståbord.

Kompetensplattform är en samverkansplattform som ska leda till förbättrad samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Målet är att arbetsgivare ska ha tillgång till den kompetens de har behov av. För att uppnå detta krävs dialog och samförstånd.

Sofie Sandvik

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Kompetensplattformen producerar, granskar och levererar resultat. Mottagarna ska bli nöjda och känna verkliga värden som skapar försprång.

Kompetensplattformen består av fyra delar:

  • Samverkanssystemet Branschforum
  • Analys och insiktsförmedling
  • Regional planering av utbildning och validering
  • Informationscentralen, som samlar och tillgängliggör information.

Kompetensplattformen ska bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  • Ökad samverkan kring utbud och efterfrågan av utbildningsformer med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Uppdaterad 11 december 2023