Branschforum - en mötesplats för att diskutera utbildning och kompetensförsörjning

Bord med pennor, block, namnskyltar och glas.

Branschforumen är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera kompetensförsörjning och utbildning.

Kattarina Lundborg

Koordinator

Näringsliv och arbetsmarknad

070-645 37 34

Olika branscher har olika förutsättningar och behov. Det gör att forumen för olika branscher skiljer sig åt i sammansättning av medverkande och vilket fokus de tar. Gemensamt för dem alla är att de i ett enhetligt format samlar branschens aktörer i årliga branschträffar. Dessa träffar resulterar i en sammanfattande branschrapport med fokus på kompetensförsörjning.  Alla branschrapporter hittar du under Publikationer

Syfte och mål

  • Att respektive bransch för en gemensam och samlad dialog angående sitt kompetensbehov utifrån sina specifika förutsättningar.
  • Att kompetensbehov förstås i branschens bredare sammanhang  inkl. teknikutveckling och klimatomställning.
  • Att utbildningssystemet får rätt input och kan respondera  och  kunna föra en dialog om utbildningars omfattning och kvalitet sett till behov.
  • Att hela talangpoolen adresseras ur ett jämlikhets- och jämställdshetsperspektiv.

Samverkan

Idag arbetar vi inom flertalet branscher. Utsatta branscher som har störst kompetensbrist och utmaning på marknaden är prioriterade. Branschforumen är en samverkan och drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen Sörmland. Konceptet är i ständig utveckling och branschrapporter publiceras kontinuerligt.

Information om Branschforum som koncept finns att läsa  i Handbok för branschforum.

Uppdaterad 11 april 2024