Regional utveckling

Artiklar om Näringslivsutveckling

Filtrera på typ av innehåll

 1. Investeringsbidrag kommersiell service

  27 mars 2024

  Det är viktigt med en god tillgänglighet till kommersiell service för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av Sörmland. För


 2. Utveckling av Näckrosleden till en nationell turismcykelled

  6 mars 2024

  Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre folkhälsa och


 3. Projektet Grönt näringsliv - industri och drivmedel i synergi

  4 mars 2024

  Grönt näringsliv är ett projekt som ägs av BioDriv Öst och pågår till och med 2026. Region Sörmland deltar i projektet som ska bidra till


 4. Finansiering av utvecklingsprojekt i Sörmland

  26 februari 2024

  Region Sörmland finansierar projekt som bidrar till en hållbar utveckling i Sörmland. Här kan du läsa om hur du skickar in en projektidé och söker


 5. Det här är Sörmlands innovationsvecka

  26 januari 2024

  På den här sidan kan du läsa om bakgrunden till Sörmlands innovationsvecka. Under Sörmlands innovationsvecka kan aktörer samlas för att inspirera


 6. Vikten av innovation och innovationsmiljöer i den regionala utvecklingen

  26 januari 2024

  Sörmlands kommuner och dess näringsliv står inför en snabb digitalisering med ökande krav på hållbarhet för att kunna behålla och öka sin


 7. Introduktion till artificiell intelligens (AI)

  26 januari 2024

  Ta del av en kort introduktionsfilm till AI, med exempel på hur du kan öka ditt företags eller din organisations konkurrenskraft genom att använda


 8. Projekt Regional Exportsamverkan i Sörmland 2023 till 2026

  15 januari 2024

  Under perioden 15 augusti 2023 till 14 augusti 2026 pågår projektet Regional Exportsamverkan i Sörmland (RES) - för ett växande och dynamiskt


 9. Projektet Elsmarta östra Mellansverige

  19 december 2023

  Projektet Elsmarta östra Mellansverige (ÖMS) syftar till att stärka den regionala förmågan att möta de utmaningar som kommer av ett energisystem under


 10. Energiomställning i Sörmland

  13 december 2023

  En hållbar energiförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar omställning. Region Sörmland genomför en rad


 11. Europeiska regionala utvecklingsfonden

  7 september 2023

  Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver


 12. Europeiska Socialfonden+

  7 september 2023

  Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska bidra till att minska arbetslösheten, förbättra integrationen samt främja kvalitet och lika möjligheter inom


 13. Europeiskt territoriellt samarbete - Interreg Central Baltic

  7 september 2023

  Europeiskt territoriellt samarbete ska främja en ökad integration och samarbete över nationsgränser mellan regioner i olika länder. Ett av programmen


 14. Satsningar och samverkan om skogarnas betydelse för hållbar samhällsutveckling

  5 juni 2023

  Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt


 15. Mikrofonden

  23 maj 2023

  Mikrofonden är en socialt ansvarstagande investeringsfond som syftar till att stödja och finansiera småskaliga projekt och företag med en tydlig


 16. Kreativa utvecklingscheckar

  2 november 2022

  Under 2022 och 2023 har Region Sörmland erbjudit möjligheten att söka så kallade Kreativa checkar. Syftet med utlysningarna har varit att möjliggöra


 17. Export och internationalisering

  6 oktober 2022

  På den här sidan har vi samlat information om export och internationalisering. Du hittar även hjälp och stöd för företag som vill påbörja eller


 18. Internationalisering och export

  6 oktober 2022

  Sverige är en liten, öppen ekonomi med stort beroende av fri och öppen handel med omvärlden. På nationell nivå är området prioriterat i Sveriges


 19. Stöd kring energifrågor

  15 september 2022

  Företag som vill använda mindre energi kan behöva stöd och råd kring energifrågor. Här finns information och länkar till stöd kopplat till energi och


 20. Framtidens industri i Sörmland, FRIS

  13 september 2022

  FRIS är ett initiativ som finansieras från Region Sörmland. Initiativet stöttar industri- och industrinära företag i Sörmland att bättre möta