Regional utveckling

Artiklar om Näringslivsutveckling

Filtrera på typ av innehåll

 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden

  7 september 2023

  Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver


 2. Europeiska Socialfonden+

  7 september 2023

  Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska bidra till att minska arbetslösheten, förbättra integrationen samt främja kvalitet och lika möjligheter inom


 3. Europeiskt territoriellt samarbete - Interreg Central Baltic

  7 september 2023

  Europeiskt territoriellt samarbete ska främja en ökad integration och samarbete över nationsgränser mellan regioner i olika länder. Ett av programmen


 4. Satsningar och samverkan om skogarnas betydelse för hållbar samhällsutveckling

  5 juni 2023

  Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt


 5. Mikrofonden

  23 maj 2023

  Mikrofonden är en socialt ansvarstagande investeringsfond som syftar till att stödja och finansiera småskaliga projekt och företag med en tydlig


 6. Export och internationalisering

  6 oktober 2022

  På den här sidan har vi samlat information om export och internationalisering. Du hittar även hjälp och stöd för företag som vill påbörja eller


 7. Internationalisering och export

  6 oktober 2022

  Sverige är en liten, öppen ekonomi med stort beroende av fri och öppen handel med omvärlden. På nationell nivå är området prioriterat i Sveriges


 8. Med anledning av det tuffa energiläget

  15 september 2022

  Med anledning av det tuffa energiläget har vi samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland


 9. Framtidens industri i Sörmland, FRIS

  13 september 2022

  FRIS är ett initiativ som finansieras från Region Sörmland. Initiativet stöttar industri- och industrinära företag i Sörmland att bättre möta


 10. Nätverk och samarbete för innovation och förnyelse

  7 juni 2022

  Innovationer är viktiga för näringslivets förmåga till förnyelse och omställning som säkrar företagens och regionens framtida konkurrenskraft


 11. Med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina

  9 maj 2022

  Med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har vi samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland


 12. Modda Sörmland - ett science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet

  26 april 2022

  Teknik, naturvetenskap och matematik ska bli oemotståndligt för barn och unga. Det är tanken med den nya plattformen, Modda Sörmland, ett unikt


 13. Sörmlandsfonden

  13 april 2022

  Sörmlandsfonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering i regionen. Fonden ger sörmländska företag bättre förutsättningar att utvecklas


 14. Företagslots och rådgivning

  13 april 2022

  Sörmlands företagslots hjälper dig att hitta rätt bland de olika stöd som finns för företag i Sörmland. Vi erbjuder också anpassat stöd till


 15. Företagsutveckling

  13 april 2022

  Ska du göra verklighet av en företagsidé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I samverkan med Almi erbjuder


 16. Affärsutvecklingscheckar

  13 april 2022

  Vi erbjuder små och medelstora företag möjlighet att söka finansiering för att utveckla verksamheten inom områdena digitalisering, grön omställning


 17. Entreprenörskap och ungt företagande

  15 mars 2022

  Näringslivet utvecklas bland annat genom ökad företagsamhet och stärkt entreprenörskap. Vissa typer av insatser Region Sörmland utför kan handla


 18. Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning

  11 mars 2022

  Näringslivet är ett resultat av människors idéer. I Sörmland ska det finnas strukturer och stöd som når alla företagare. Näringslivsutveckling är ett