Regional utveckling

Artiklar om Forskning och innovation

Filtrera på typ av innehåll

 1. Finansiering av utvecklingsprojekt

  26 februari 2024

  Region Sörmland medfinansierar utvecklingsprojekt som främjar en hållbar regional utveckling. Utvecklingsprojekten ska bidra till att uppnå den


 2. Framtidens pedagogik med upplevelsebaserat lärande i extended reality

  19 februari 2024

  Ta del av en film med de första resultaten från den länsomfattande satsningen Modda Sörmland – Sveriges första digifysiska science center


 3. Det här är Sörmlands innovationsvecka

  26 januari 2024

  På den här sidan kan du läsa om bakgrunden till Sörmlands innovationsvecka. Under Sörmlands innovationsvecka kan aktörer samlas för att inspirera


 4. Vikten av innovation och innovationsmiljöer i den regionala utvecklingen

  26 januari 2024

  Sörmlands kommuner och dess näringsliv står inför en snabb digitalisering med ökande krav på hållbarhet för att kunna behålla och öka sin


 5. Introduktion till artificiell intelligens (AI)

  26 januari 2024

  Ta del av en kort introduktionsfilm till AI, med exempel på hur du kan öka ditt företags eller din organisations konkurrenskraft genom att använda


 6. Validering som ett medel för kompetensförsörjning

  26 januari 2024

  Med hjälp av både traditionella och nya innovativa verktyg kommer validering att få större betydelse i framtiden. Validering kommer att vara viktigt


 7. Europeiska unionens sektorsprogram

  7 september 2023

  Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela Europeiska unionen (EU). Det finns en rad olika sektorsprogram och pengar söks


 8. Europeiska regionala utvecklingsfonden

  7 september 2023

  Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver


 9. Modda Sörmland - ett science center som kombinerar fysisk- och digital verksamhet

  26 april 2022

  Teknik, naturvetenskap och matematik ska bli oemotståndligt för barn och unga. Det är tanken med den nya plattformen, Modda Sörmland, ett unikt