Regional utveckling

Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sörmland

Publicerad 24 maj 2022

Rapporten visar ett prognosresultat för Sörmland år 2035.

Resultatet av prognosberäkningarna är utvecklingen av tillgång och efterfrågan på arbetskraft i länet fram till år 2035 för varje utbildningsgrupp.  Med utbildningsgrupp menas de personer i länet (förvärvsarbetande eller arbetskraften) som har den eller de aktuella utbildningarna. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.

Styrbjörn Holmberg

Analytiker

0766-96 38 14

Hjälpte den här informationen dig?