Regional utveckling

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023

Publicerad 9 maj 2022

Vi ska ha en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sörmland, och år 2023 har vi fördubblat dess omsättning. Det är målet för Sörmlands besöksnäringsstrategi.

Trosaån med båtar och strandpromenad.
Fotograf: Rocco Gustafsson

Den nationella strategin för besöksnäringen kom 2010 och har en vision fram till 2020. Visionen fokuserar på hållbarhet och att besöksnäringen ska vara Sveriges nya basnäring.  Det övergripande målet är att näringen ska fördubblas på tio år. För att den tioåriga regionala strategin för besöksnäringen i Sörmland ska bli framgångsrik bygger den på ett långsiktigt arbete inriktat på hållbar utveckling och affärsnytta för företagen.

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023 har tagits fram i samarbete med företag, organisationer, kommuner och myndigheter från lokal till regional nivå. Parallellt har det funnits en dialog med nationella organ och andra län i Sverige.

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Hjälpte den här informationen dig?