Nätverk och samarbete för innovation och förnyelse

Fyra personer står framför en vägg och ritar.

Innovationer är viktiga för näringslivets förmåga till förnyelse och omställning som säkrar företagens och regionens framtida konkurrenskraft. Innovationer, nya idéer och nya lösningar gör Sörmland till en attraktiv region att bo och verka i, nu och framtiden. De gör att vi tillsammans kan hantera komplexa samhällsutmaningar inom exempelvis klimat och miljö samt hälsa och välfärd.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

070-655 33 32

För att Sörmland ska utvecklas och stå stark i konkurrensen med omvärlden vill Region Sörmland ta vara på alla goda idéer som kommer fram inom näringslivet, inom offentlig verksamhet och hos enskilda invånare i länet. Därför finns ett nätverk av företags- och innovationsfrämjande aktörer som erbjuder stöd och insatser och som hjälper företag i olika faser att utvecklas på bästa möjliga sätt. Det kan handla om idéutveckling, affärsutveckling, kapitalförsörjning, teknikutveckling, digitalisering eller omställning till hållbara lösningar .

Region Sörmland samordnar dessa aktörer och samarbetar med Mälardalens universitet och länets kommuner kring innovationsfrågorna.

Smart specialisering – kraftsamlar för innovation och tillväxt

Genom arbetet med smart specialisering satsar Region Sörmland på ett antal strategiskt utvalda områden som har goda förutsättningar för hållbar innovation och tillväxt.

I Sörmland prioriteras följande områden:

  • Avancerad tillverkning för krävande miljöer,
  • biobaserade näringar, effektiv produktion och hållbar distribution,
  • verksamhetsnära digitala tjänster.

Läs mer om vad smart specialisering är och strategi för smart specialisering i Sörmland.

Mer kraft tillsammans med grannregionerna

Tillsammans med grannregionerna i Östra Mellansverige kraftsamlar Region Sörmland, med sina respektive styrkor.  Fyra gemensamma områden är särskilt viktiga för den framtida utvecklingen:

  • Smarta industrier
  • Hållbar livsmedelsförsörjning
  • Framtidens energilösningar
  • Life Science, välfärd och e-hälsa

Läs mer om Smart specialisering Östra Mellansverige 

Uppdaterad 11 december 2023