Regional utveckling

Regionalt skogsprogram för Sörmland

Publicerad 13 maj 2022

Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

År 2018 beslutade regeringen om Sveriges nationella skogsprogram. I strategin för det nationella programmet ingår att skapa regionalt engagemang och kraftsamla för att uppnå skogsprogrammets vision och mål.

Sedan 2020 bedrivs Regionalt skogsprogram i Sörmland som ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Region Sörmland och Skogsstyrelsen, med regionen som projektägare. Det regionala skogsprogrammet tas fram i samverkan mellan de tre myndigheterna samt en referensgrupp bestående av en rad intressenter och aktörer inom Södermlands skogar.

Arbetet syftar till att etablera ett regionalt skogsprogram i Sörmland som en plattform där konstruktiva dialoger, framåtsyftande samverkan och gemensamma projekt kan initieras, stöttas och drivas.

Läs mer om det nationella skogsprogrammet på Skogsstyrelsens webbplats.

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Hjälpte den här informationen dig?