Entreprenörskap och ungt företagande

Två personer sitter framför en dator.

Näringslivet utvecklas bland annat genom ökad företagsamhet och stärkt entreprenörskap. Vissa typer av insatser Region Sörmland utför kan handla om utbildning, till exempel i entreprenörskap och företagande, andra handlar snarare om att påverka attityder.

Sofie Sandvik

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-42 96 00

Syfte och mål

Med insatser i tidiga åldrar och goda förebilder kan fler individer se möjligheterna med nyföretagande och utveckla en högre grad av kreativitet, nyskapande eller intraprenörskap i såväl privat som offentlig sektor. Entreprenörskap som del i grundutbildningen skapar goda förutsättningar för en framtid som entreprenör där du startar och driver eget bolag eller att du utvecklar färdigheter som intraprenör och bidrar som anställd i ett bolag.

Samverkansparter

Vi stöttar Ung Företagsamhet i Sörmland som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Detta stärker dem i deras framtida karriärer och livslånga lärande. Att redan i gymnasiet få testa att starta, driva och avveckla ett företag ger goda chanser till att antingen starta ett eget bolag efter avslutade studier.

Nyföretagandet har stor betydelse för att skapa dynamik på arbetsmarknaden och bidra till ett mer diversifierat näringsliv. Det viktiga är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart företagande längs hela utvecklingskedjan, från idé till företagsetablering, tillväxt och mognadsfas. Behovet och förutsättningarna för start och överlevnad ser olika ut inom olika branscher. Vi stöttar Nyföretagarcentrum där du kan få hjälp att ta steget till att driva eget bolag. Få stöd via rådgivning, utbildning, mentorprogram och affärsnätverk.

Uppdaterad 27 januari 2023