Regional utveckling

Sörmlands näringslivsstrategi 2022-2030

Publicerad 10 maj 2022

Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning, är syftet med den regionala näringslivsstrategin. Sörmlands näringslivsstrategi pekar ut riktningen för arbetet med näringslivsutveckling i Sörmland och sträcker sig fram till 2030.

person tittar på teknik

Strategin är en plattform och viljeinriktning för långsiktigt hållbara utvecklingsinsatser. Den visar hur gemensamma krafter bidrar till att Sörmland även i framtiden är en attraktiv region med ett konkurrenskraftigt näringsliv, bred arbetsmarknad, samt hållbar utveckling och omställning i hela regionen.

Strategin konkretiserar även den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och bidrar till dess mål, som är goda och jämlika livsvillkor. Arbetet med och genomförande av strategin sker i nära dialog och i samarbete med bland andra representanter från länsstyrelse, kommuner, akademi, näringslivsfrämjare och andra aktörer.

Här finns dokumentation kring näringslivsstrategin. Dokumenten är inte tillgänglighetsanpassade.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

070-981 77 23

Hjälpte den här informationen dig?