Regional utveckling

Näringslivets geografi i Sörmland

Publicerad 9 maj 2022

Som en del i arbetet med att utveckla nya perspektiv på Strukturbilden har en kartläggning av näringslivets geografi i Sörmland genomförts. Studien undersöker även vad som utgör en attraktiv miljö för dagens och framtidens näringsliv.

Rapporten har tagits fram med syfte att utveckla ny kunskap och nya perspektiv kring hur Sörmlands näringslivs geografi ser ut. Rapporten är en kartläggning av näringslivets geografi i länet och vad som utgör en attraktiv miljö för dagens och framtidens näringsliv har genomförts.

Jon Wiggh

Strateg

0155-24 50 00

073-324 87 70

Hjälpte den här informationen dig?