Regional utveckling

Strategi för smart specialisering i Sörmland

Publicerad 9 maj 2022

Smart specialisering handlar om att lyfta fram och prioritera starka områden i en region för att stärka konkurrenskraften. Genom smart specialisering arbetar Region Sörmland för ökad innovation och forskning inom ett antal utpekade styrkeområden.

Svetsare i arbete

Smart specialisering innebär att Regionen har en strategi för vilka områden man satsar på för att bli fortsatt globalt konkurrenskraftig. Det handlar om att bygga på de styrkor man redan har och utveckla dem ytterligare, men också att se nya möjligheter och nya områden som kan utgöra framtida styrkor för Sörmland. I strategin för Smart specialisering utpekas tre områden, som bygger på förutsättningar, förmågor och kunskap som finns i regionen och som vi tror kan utvecklas ytterligare och bli ännu starkare i framtiden.

Styrkeområdena är:

  • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
  • Biobaserade näringar - hållbar produktion och effektiv distribution
  • Verksamhetsnära digitala tjänster

Region Sörmland kraftsamlar också, tillsammans med grannlänen i Östra Mellansverige; Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötland, för att bidra till smart och hållbar innovation och tillväxt. Baserat på respektive regions olika styrkor har vi identifierat fyra områden, som vi nu utvecklar gemensamt. Områdena är smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning samt life science, välfärdsteknik och e-hälsa.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

070-655 33 32

Hjälpte den här informationen dig?