Undersökningen Liv & Hälsa ung

Elever sitter vid bänkar och skriver.

Hur mår barn och ungdomar i Sörmland? Den frågan blev starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 2004 genomfördes den första undersökningen och nu görs den vart tredje år. Under våren 2023 genomför vi undersökningen igen, vilket är den åttonde i ordningen.

Metod och genomförande

Liv och hälsa ung-undersökningen riktar sig till alla elever i sörmländska skolor som går i årskurs sju och nio i grundskolan samt i årskurs två på gymnasiet. En enkät finns också för elever på anpassad skola (ej träningsskola) årskurs sju till och med sista året på gymnasiet. Undersökningen är webbaserad och frågorna handlar om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

I den senaste undersökningen, genomförd under våren 2023, var elever involverade under framtagandet av enkäterna. De gav förslag på nya frågor, svarsalternativ och förändringar av förklaringstexter. 

Liv & hälsa ung har sedan 2004 genomförts i Sörmland och sker numera var tredje år. Resultaten redovisats i sammanställningar och rapporter och är ett stöd för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga i länet.

Resultat från Liv och hälsa ung

Konktaktuppgifter

Om du vill veta mer om våra undersökningar, beställa data eller enkäter, eller har några frågor kan du höra av dig till arbetsgruppen: Livohalsa@regionsormland.se.

Uppdaterad 11 december 2023