Befolkningsundersökningen Liv & hälsa

Person som fyller i en pappersenkät.

Sedan år 2000 genomför Region Sörmland regelbundet folkhälsoundersökningen Liv och hälsa bland vuxna. Under våren 2022 genomfördes den för sjätte gången. Resultaten används bland annat i Regionens arbete med att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa för alla som bor i Sörmland.

Om undersökningen

Undersökningen ger kunskap om den vuxna befolkningens hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och vårdkontakter. Detta gör att vi kan visa på hur hälsan och dess bestämningsfaktorer förändras över tid. Liv och hälsa 2022 innehåller några nya frågeområden, till exempel frågor om coronapandemin.

Liv och hälsa är en urvalsundersökning och enkäten skickades till drygt 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år eller äldre i Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län (CDUST) under 2022. Sammanlagt svarade 35 169 personer på undersökningen,  vilket motsvarar en svarsfrekvens på närmare 45 procent.

Drygt 14 600 sörmlänningar fick frågan om att delta i undersökningen, av dessa deltog 6 354, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent.

Resultat från Liv och hälsa

De första resultaten från 2022 års undersökning presenteras i rapporten Liv & hälsa i Mellansverige, i början av 2023. Fler resultat kommer att publiceras löpande under året. 

Reslutat från Liv och hälsa 2022

Reslutat från Liv och hälsa 2017

Om du vill veta mer eller har frågor

Hör av dig till arbetsgruppen: Livohalsa@regionsormland.se.

Uppdaterad 5 mars 2024