Nyhetsbrev för hälsofrämjande skolutveckling

Ett barn som skriver i en lärobok.

Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår, utvecklas och presterar i skolan.

Katarina Gustafson

Strateg

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att stärka frisk- och skyddsfaktorer som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. Målet är att hälsoarbetet inkluderas i den ordinarie skolutvecklingsprocessen. Regionen vill gärna bidra i detta arbete genom att ge stöd, inspiration och kunskap.

Ett nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år med Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län som avsändare.

I breven hittar du information om hälsofrämjande skolutveckling och mer specifikt om sexualitet och samlevnad, olika aspekter på hälsa/folkhälsa och ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Anmälan till nyhetsbrevet för hälsofrämjande skolutveckling

Anmälan till nyhetsbrevet för hälsofrämjande skolutveckling

Anmälan till nyhetsbrevet för hälsofrämjande skolutveckling

Uppdaterad 11 december 2023