Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Befolkningsundersökningen Liv & hälsa

  16 maj 2022

  Sedan år 2000 genomför Region Sörmland regelbundet folkhälsoundersökningen Liv & hälsa bland vuxna. Under våren 2022 genomfördes den för sjätte gången


 2. Nyhetsbrev för hälsofrämjande skolutveckling

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 3. Utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer i skolan

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 4. Undersökningen Liv & Hälsa ung

  11 maj 2022

  Hur mår barn och ungdomar i Sörmland? Den frågan blev starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars


 5. Hälsoinformatörer – Goda vanor för ett friskare liv

  9 maj 2022

  Region Sörmland samverkar med regionens kommuner för att sprida information om hur man kan öka kunskapen om goda levnadsvanor. Vi använder oss


 6. Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

  9 maj 2022

  Vi i Region Sörmland är tillsammans med Sörmlands nio kommuner delaktiga i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering


 7. Sök organisationsbidrag

  1 april 2022

  Regionstyrelsen ger bidrag till organisationer och föreningar som bedriver verksamhet i Södermanlands län. Regionen vill stötta den ideella sektorn


 8. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla

  14 februari 2022

  Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga, är ett av fem prioriterade nyckelområden som Region Sörmland vill