Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Finansieringsstöd för feriejobb

  4 maj 2023

  Kommuner och föreningar i Sörmland kan söka finansieringsstöd för att ordna sommarjobb till unga. Målet är att fler sörmländska ungdomar ska kunna


 2. Cykeltävling 1-26 maj 2023

  6 april 2023

  Region Sörmland ställer upp i den nationella cykeltävlingen arrangerat av Cykelvänligast där vi är med och tävlar mot arbetsgivare runt om i hela


 3. Mobil cykelservice

  6 april 2023

  Projekt Rena Resan - Fossilfritt 2030 anordnar i samarbete med Velocraft en mobil cykelservice och cykeluppvisning på lördagar under våren 2023


 4. Studie om hur tonårskillar som får en stund ensam med doktorn har lättare för att tala om känsliga ämnen

  14 mars 2023

  Psykisk ohälsa och ohälsosamma beteenden, såsom användning av alkohol och droger, är vanliga orsaker till dåligt mående hos tonårskillar. Sådana


 5. Studie om hur elever som har någon funktionsnedsättning trivs i skolan

  3 februari 2023

  Ungdomar som hade någon funktionsnedsättning hade ökad risk för att inte trivas i skolan, jämfört med ungdomar som inte hade någon


 6. Studie om hur ungdomar i Sörmland med övervikt eller fetma skattar sin egen hälsa

  3 februari 2023

  Det är mer vanligt att unga som har övervikt eller fetma skattar sin egen hälsa som låg, jämfört med unga som har normalvikt. Samtidigt är kunskapen


 7. Befolkningsundersökningen Liv & hälsa

  16 maj 2022

  Sedan år 2000 genomför Region Sörmland regelbundet folkhälsoundersökningen Liv & hälsa bland vuxna. Under våren 2022 genomfördes den för sjätte gången


 8. Nyhetsbrev för hälsofrämjande skolutveckling

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 9. Nätverk för att utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer i skolan

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 10. Undersökningen Liv & Hälsa ung

  11 maj 2022

  Hur mår barn och ungdomar i Sörmland? Den frågan blev starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars


 11. Hälsoinformatörer – Goda vanor för ett friskare liv

  9 maj 2022

  Region Sörmland samverkar med regionens kommuner för att sprida information om hur man kan öka kunskapen om goda levnadsvanor. Vi använder oss


 12. Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

  9 maj 2022

  Vi i Region Sörmland är tillsammans med Sörmlands nio kommuner delaktiga i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering


 13. Regionstyrelsens organisationsbidrag

  1 april 2022

  Regionstyrelsen ger bidrag till organisationer och föreningar som bedriver verksamhet i Södermanlands län. Regionen vill stötta den ideella sektorn


 14. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla

  14 februari 2022

  Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga, är ett av fem prioriterade nyckelområden som Region Sörmland vill