Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Hälsa, inkludering och framtidstro - föreläsningsmaterial

  5 oktober 2022

  Presentationsmaterial från konferensen Hälsa, inkludering och framtidstro som ägde rum på Safiren i Katrineholm den 28/9 2022


 2. Nyhetsbrev för hälsofrämjande skolutveckling

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 3. Utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer i skolan

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 4. Liv & hälsa ung

  11 maj 2022

  Hur mår våra sörmländska barn och ungdomar, egentligen? Den frågan blev 2001 starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns


 5. Hälsoinformatörer – Goda vanor för ett friskare liv

  9 maj 2022

  Region Sörmland samverkar med regionens kommuner för att sprida information om hur man kan öka kunskapen om levnadsvanor. Vi använder oss av lokalt


 6. Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

  9 maj 2022

  Vi i Region Sörmland är tillsammans med Sörmlands nio kommuner delaktiga i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering


 7. Regionstyrelsen organisationsbidrag

  1 april 2022

  För att stötta den ideella sektorn ger Regionstyrelsen bidrag till organisationer och föreningar som bedriver verksamhet i Södermanlands län. Den


 8. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla

  14 februari 2022

  Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga är ett av fem prioriterade nyckelområden som Region Sörmland vill