Regional utveckling

Artiklar om Folkhälsa

Filtrera på typ av innehåll

 1. Utveckling av Näckrosleden till en nationell turismcykelled

  6 mars 2024

  Region Sörmland arbetar tillsammans med kommunerna i Sörmland för att utveckla Näckrosleden till en nationell turismcykelled. En bättre folkhälsa och


 2. Finansiering av utvecklingsprojekt i Sörmland

  26 februari 2024

  Region Sörmland finansierar projekt som bidrar till en hållbar utveckling i Sörmland. Här kan du läsa om hur du skickar in en projektidé och söker


 3. Studie om psykisk ohälsa bland elever som har närstående med svår sjukdom, beroendeproblem eller som avlidit

  21 november 2023

  Ungdomar med någon närstående med svår fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, beroendesjukdom eller som avlidit hade ökad risk för egen


 4. Öka kunskap om innebörden av samtyckeslagen

  2 november 2023

  Region Sörmland inleder ett samverkansprojekt med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten samt länsstyrelsen i Sörmland. Initiativet till projektet


 5. Samverkan med civilsamhället

  18 september 2023

  En god relation och samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för samhällsutvecklingen i Sörmland. I arbetet med att främja


 6. Europeiska unionens sektorsprogram

  7 september 2023

  Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela Europeiska unionen (EU). Det finns en rad olika sektorsprogram och pengar söks


 7. Europeiska mobilitetsveckan i Sörmland

  5 september 2023

  Europeiska mobilitetsveckan, ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor, genomförs årligen under vecka


 8. Finansieringsstöd för feriejobb

  4 maj 2023

  Kommuner och föreningar i Sörmland har kunnat söka finansieringsstöd för att ordna sommarjobb till unga. Målet var att fler sörmländska ungdomar


 9. Studie om hur tonårskillar som får en stund ensam med doktorn har lättare för att tala om känsliga ämnen

  14 mars 2023

  Psykisk ohälsa och ohälsosamma beteenden, såsom användning av alkohol och droger, är vanliga orsaker till dåligt mående hos killar i tonåren. Sådana


 10. Studie om hur elever som har någon funktionsnedsättning trivs i skolan

  3 februari 2023

  Ungdomar som hade någon funktionsnedsättning hade ökad risk för att inte trivas i skolan, jämfört med ungdomar som inte hade någon


 11. Studie om hur ungdomar i Sörmland med övervikt eller fetma skattar sin egen hälsa

  3 februari 2023

  Det är mer vanligt att unga som har övervikt eller fetma skattar sin egen hälsa som låg, jämfört med unga som har normalvikt. Samtidigt är kunskapen


 12. Befolkningsundersökningen Liv & hälsa

  16 maj 2022

  Sedan år 2000 genomför Region Sörmland regelbundet folkhälsoundersökningen Liv och hälsa bland vuxna. Under våren 2022 genomfördes den för sjätte


 13. Nyhetsbrev för hälsofrämjande skolutveckling

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 14. Nätverk för att utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer i skolan

  11 maj 2022

  Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår


 15. Undersökningen Liv & Hälsa ung

  11 maj 2022

  Hur mår barn och ungdomar i Sörmland? Den frågan blev starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars


 16. Hälsoinformatörer – Goda vanor för ett friskare liv

  9 maj 2022

  Region Sörmland samverkar med regionens kommuner för att sprida information om hur man kan öka kunskapen om goda levnadsvanor. Vi använder oss


 17. Projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

  9 maj 2022

  Region Sörmland har tillsammans med Sörmlands nio kommuner deltagit i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland


 18. Regionstyrelsens organisationsbidrag

  1 april 2022

  Regionstyrelsen ger bidrag till organisationer och föreningar som bedriver verksamhet i Södermanlands län. Regionen vill stötta den ideella sektorn


 19. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla

  14 februari 2022

  Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga, är ett av fem prioriterade nyckelområden som Region Sörmland vill