Öka kunskap om innebörden av samtyckeslagen

Två händer som bildar ett hjärta mot solen.

Regionen har inlett ett samverkansprojekt med Åklagarmyndigheten och polismyndigheten samt länsstyrelsen i Sörmland. Initiativet till projektet kommer från Åklagarmyndigheten där man ser en problematik med att det som kallas samtyckeslagen är okänd, innebörden av det är okänt och många ungdomar begår sexualbrott utan att veta att det är ett sexualbrott.

Hanna C Bergström

Strateg

0721-43 86 93

Åklagarmyndigheten upplever att många av de unga som de möter har utsatt andra för eller har blivit utsatta för sexualbrott. Erfarenhet visar att unga har en (stark) utsatthet och inte känner till sina rättigheter och eller skyldigheter. Detta är en verklighet många vuxna inte känner till. Om de fick kunskap om innebörden i samtyckeslagen skulle de kunna vara ett bättre stöd för unga. Syftet med samtyckeslagen är bland annat att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge.

Syfte och mål

Region Sörmland har som mål att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Projektet om ökad kunskap om samtyckeslagen är starkt kopplat till detta målet.
Projektet utför frekventa kommunikationsaktiviteter som är anpassade till målgrupperna inom Sörmland. 

Lyssna gärna på när Hanna Bergström, projektledare,  Ida de Luna Sjöholm, senior kammaråklagare med särskilt ansvar för ungdomsärenden och Lina Larsson, regional utvecklingsledare för RSS Kvinnofrid, berättar om lagstiftningen, projektet och om att prata om sex med unga i FoU i Sörmlands podd.  

Målgrupper

  • Barn och unga, 
  • vårdnadshavare,
  • berörda yrkesverksamma som möte barn och unga samt,  
  • politiker.

Tidplan

Arbetet pågår under 2023 och 2024.

Samverkanspartner

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Länsstyrelsen i Södermanland och Region Sörmland.

Arbetssätt

Målgrupperna får möjlighet till att lära sig mer om vad lagen betyder i verkligheten.
Målgrupperna kan delta i dialogmöten om hur lagen bör tolkas och hur människor påverkas av lagen.

Uppdaterad 27 februari 2024