Öka kunskap om innebörden av samtyckeslagen

Två händer som bildar ett hjärta mot solen.

Region Sörmland inleder ett samverkansprojekt med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten samt länsstyrelsen i Sörmland. Initiativet till projektet kommer från Åklagarmyndigheten där de ser en problematik med att det som kallas samtyckeslagen är okänd, innebörden av det är okänt och många ungdomar begår sexualbrott utan att veta att det är ett sexualbrott.

Hanna C Bergström

Strateg

0721-43 86 93

Åklagarmyndigheten upplever att många av de unga som de möter har utsatt andra för eller har blivit utsatta för sexualbrott. Erfarenhet visar att unga har en (stark) utsatthet och inte känner till sina rättigheter och eller skyldigheter.  Syftet med samtyckeslagen är bland annat att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge.

Vill du läsa mer om samtyckeslagen, kan du göra det på regeringens hemsida.

Syfte och mål

Region Sörmland har som mål att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Projektet om ökad kunskap om samtyckeslagen är starkt kopplat till detta mål. 

Lyssna gärna på när Hanna Bergström, projektledare,  Ida de Luna Sjöholm, senior kammaråklagare med särskilt ansvar för ungdomsärenden och Lina Larsson, regional utvecklingsledare för RSS Kvinnofrid, berättar om lagstiftningen, projektet och om att prata om sex med unga i FoU i Sörmlands podd.  

Målgrupper

  • Barn och unga, 
  • vårdnadshavare,
  • berörda yrkesverksamma som möter barn och unga.

Tidplan

Arbetet pågår under 2023 och 2024.

Samverkanspartner

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Länsstyrelsen i Södermanland, kommuner och skolor, samt verksamheter inom Region Sörmland.

Arbetssätt

Målgruppsanalys

Vi har gjort både en kvantitativ och kvalitativ målgruppsanalys med ungdomar mellan 13-19 år i Sörmland. Resultaten visar att bland annat:

  • Att många känner till begreppet samtyckeslagen, men inte vad den innebär.
  • Att eleverna önskar prata om detta i skolan och de tycker att materialet som finns idag om samtyckeslagen inte är tillräckligt.

Den kvantitativa delen genomfördes via en enkät som kunde besvaras av ungdomar på ungdomsmottagningar, fritidsgårdar och idrottsföreningar. Resultatet går att ta del av i Enkätundersökning ungdomars kunskap om samtyckeslagen

Samverkansprojekt 

Vi har också som en del i målgruppsanalysen haft en samverkan med LBS gymnasiet i Nyköping där ungdomar själva fick ta fram material, utifrån hur de ville få information om samtyckeslagen.

Arbetet har visat att:

  • Många känner till samtyckeslagen, men inte innebörden.
  • Att målgruppen vill få exempel utifrån situationer man kan känna igen sig i.
  • Att materialet ska vara lätt att relatera till och att det behöver synliggöra olika perspektiv av en händelse.
  • Att man gärna vill ha detta i berättelseform.

Utformning

Utifrån målgruppsanalyserna har vi valt att arbeta vidare med att ta fram berättelser och samla detta i en bok (både tryckt och som ljudbok), som ska fungera som ett diskussionsunderlag. Berättelserna utgår från två perspektiv av en händelse och till varje berättelse finns diskussionsfrågor samt en faktadel om vad lagen säger om just denna händelse.

Förslaget till utformning är utprovat på målgruppen, där projektet varit på två gymnasieskolor Duveholmsgymnasiet och  Katrineholms Tekniska College, båda  i Katrineholm. Målgruppen var positiv till utformningen och uttryckte återigen att man vill ta del av detta i skolan.

Böckerna kommer att lanseras under hösten 2024.  

 

Uppdaterad 3 juni 2024