Nätverk för att utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer i skolan

Digitalt möte på en laptop.

Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår, utvecklas och presterar i skolan. Region Sörmland har ett nätverk för skolor som vill utveckla området sexualitet, samtycke och relationer.

Katarina Gustafson

Strateg

I Sörmland finns det möjlighet för skolor som vill utveckla området sexualitet, samtycke och relationer att delta i ett nätverk som samordnas av Region Sörmland. 

Nätverket träffas en gång per termin och deltagarna får på dessa träffar kompetensutveckling, möjlighet till att utbyta erfarenheter och få tips på material och metoder.

Målgrupp

Målgruppen är pedagoger och personal inom elevhälsan. Skolan deltar med minst två personer som utses av rektor. 

Anmälan till nätverk

Välkommen att anmäla dig till nätverket för att utveckla kunskapsområdet inom sexaulitet, samtycke och relationer.

Anmälan till nätverk

Anmälan till nätverk

Anmälan till nätverk

Uppdaterad 19 juni 2024