Regional utveckling

Faktablad med resultat från undersökningen Liv & Hälsa ung 2020

Publicerad 11 maj 2022

Här hittar du faktablad som lyfter fram några av resultaten från Liv & Hälsa ung-undersökningen som genomfördes under 2020. Faktabladen är dubbelsidiga informationsblad som passar att skriva ut och ha som informationsblad i personalrum, väntrum eller bara att läsa på datorn.

Faktablad från Liv och hälsa ung.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om våra undersökningar eller har några frågor kan du höra av dig till arbetsgruppen: Livohalsa@regionsormland.se.

Hjälpte den här informationen dig?