Regional utveckling

Liv & Hälsa ung 2023

Publicerad 29 juni 2023

I Sörmland erbjuds vart tredje år alla grundskolor med elever i årskurs 7 och 9 samt alla gymnasieskolor med elever i år 2 att delta i undersökningen Liv & hälsa ung. Under våren 2023 genomförde Region Sörmland undersökningen för åttonde gången.

Ungdomar som håller om varandra i solnedgång.

 Sörmländska elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan, årskurs 2 på gymnasiet samt elever i anpassad skola (ej det som tidigare benämndes träningsskola) årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet har deltagit i undersökningen 2023.  Av Sörmlands 66 skolor med elever i någon av dessa årskurser, deltog 60 i undersökningen. Syftet med undersökningen är att beskriva ungdomarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

I 2023 års undersökningar har elever varit involverade under framtagandet av enkäten. De har gett förslag på nya frågor och svarsalternativ och förändringar av förklaringstexter. Tack vare elevernas hjälp har vi i år med fler frågor om bland annat trygghet.

På den här sidan hittar du kommunåterkopplingarna och så småningom  även länsåterkoppling och enkäterna i sin helhet. 

Kontakta arbetsgruppen för mer information:
Livohalsa@regionsormland.se

Hjälpte den här informationen dig?

Liv & hälsa ung

Här hittar du mer information om vårt arbete kring undersökningen Liv och hälsa ung.

Läs artikel

Ungdomars liv och hälsa

Här hittar du information om rapportserien Ungdomars liv och hälsa i Sörmland. Där vi presenterar trender över tid, från 2008 till 2020.

Läs rapport