Regional utveckling

Undersökningen Liv & Hälsa ung 2020

Publicerad 27 september 2022

Liv & Hälsa ung är en undersökning som riktar sig till alla elever i sörmländska skolor som går i årskurs sju och nio samt i årskurs två på gymnasiet. Undersökningen är webbaserad och frågorna handlar om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. En enkät finns även för elever som går i anpassad skola, ej träningsskola, från årskurs sju till och med sista året på gymnasiet.

Elever i klassrum som sitter och skriver.

Inför 2020 års undersökningar involverade Region Sörmland eleverna mer än tidigare år vid framtagning av enkäten. Eleverna gav förslag på nya frågor och svarsalternativ och förändringar av förklaringstexter. Tack vare elevernas hjälp hade vi med fler frågor om bland annat skolmiljön, trygghet, spel, sociala medier, porr och skärmtid. På den här sidan hittar du enkäterna med de frågor som ställts till eleverna och resultat på kommun- och regionnivå. 

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om våra undersökningar eller har några frågor kan du höra av dig till arbetsgruppen: Livohalsa@regionsormland.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Faktablad från Liv & hälsa ung 2020

Här hittar du faktablad som lyfter fram några av resultaten från Liv & hälsa ung undersökningen som genomfördes under 2020.

Läs rapport

Läs mer om undersökningen Liv & Hälsa ung

Hur mår sörmländska barn och ungdomar? Den frågan blev starten på arbetet med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Läs artikel

Rapportserie om ungdomars liv och hälsa

Läs kunskapsunderlaget ”Ungdomars liv och hälsa i Sörmland” - en rapportserie om sörmländska ungdomars hälsa.

Läs rapport