Regional utveckling

Kunskapsunderlag om barn i ekonomisk utsatthet

Publicerad 23 februari 2024

Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor där människor lever ett gott liv med god hälsa. Det är målet i Sörmlands regionala utvecklingsstrategi, och grunden för det regionala utvecklingsarbetet i Sörmland. En prioriterad inriktning är jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga och deras uppväxtvillkor.

Barn som cyklar på grusväg.

Sörmland var det län som hade högsta andel barn och unga som levde i hushåll med låg inkomststandard år 2021. Det ledde till ett utforskande arbete under 2023, med syfte att bättre förstå barnfattigdomen ur ett systemperspektiv i Sörmland. Frågor som ställdes var vad som är orsaken till den höga andelen och vad det får för konsekvenser för barn och unga. Arbetet har resulterat i ett antal kunskapsunderlag. Frågan om barn och ungas uppväxtvillkor har kopplats närmare arbete kring kompetensförsörjning. 

På den här sidan hittar du följande kunskapsunderlag:

  • ”Därför lever fler barn i Sörmland i hushåll med ekonomisk utsatthet jämfört med barn i andra län”. I dokumentet finns data och analys om orsakerna till barn och ungas ekonomiska utsatthet.
  • ”Konsekvenser av att växa upp i ekonomisk utsatthet”. Här finns en dataanalys från befolkningsundersökningen Liv & Hälsa ung 2023, som beskriver konsekvenser av barn och ungas ekonomiska utsatthet i Sörmland.

Kunskapsunderlagen är underlag vid prioritering och planering av hälsofrämjande och förebyggande insatser och för vidareutveckling av länets arbete för god och jämlik hälsa, med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

Päivi Leivo

Strateg

070-664 45 72

Hjälpte den här informationen dig?