Regional utveckling

Artiklar om Kompetensförsörjning

Filtrera på typ av innehåll

 1. Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2023 - Tillsammans för det hållbara Sörmland

  12 juni 2024

  Region Sörmland har för första gången skrivit en sammanhållen berättelse om vad regionalt utvecklingsarbete i Sörmland är, och kan vara. På den här


 2. Långsiktiga bedömningar om utveckling av befolkning- och sysselsättning i östra Mellansverige

  10 maj 2024

  Tillsammans med grannlänen har Region Sörmland låtit gör nya långsiktiga bedömningar av utveckling kring befolkning och sysselsättning i länen utifrån


 3. Kunskapsunderlag om barn i ekonomisk utsatthet

  23 februari 2024

  Barns ekonomiska utsatthet är ett komplext samhällsproblem och en viktig regional utvecklingsfråga. Sörmland ska vara ett socialt hållbart samhälle


 4. Ett livskraftigt Sörmland 2030 - Territoriell strategi

  21 februari 2024

  Region Sörmland har i samverkan med länets kommuner och andra aktörer tagit fram en territoriell strategi för Sörmlands hållbara utveckling - Ett


 5. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 6. Intervjustudie om jämställdhet inom transportbranschen

  16 juni 2023

  Under våren har Region Sörmland genomfört en förstudie inom ramen för Branschforum, med syfte att undersöka jämställhetsarbetet inom transport och


 7. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 8. Lägesbild av arbetsmarknaden och näringslivet i Sörmland

  12 januari 2023

  Publikationerna syftar till att ge en överskådlig bild av läget i näringslivet och på arbetsmarknaden i Sörmland. I rapporterna finns uppgifter


 9. Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sörmland

  24 maj 2022

  Rapporten visar ett prognosresultat för Sörmland år 2035


 10. Målsättningar för kompetensförsörjning

  11 maj 2022

  När människor får nya kunskaper skapas nya möjligheter, inte bara för dem själva utan även för arbetsgivare och branscher – i slutändan för hela


 11. Branschforum - handbok och rapporter

  9 maj 2022

  Branschforum är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera