Regional utveckling

Artiklar om Kompetensförsörjning

Filtrera på typ av innehåll

 1. Distansarbetets påverkan på samhällsplaneringen i östra Mellansverige

  1 december 2023

  Region Sörmland har tillsammans med de andra regionerna i östra Mellansverige, låtit undersöka distansarbetets effekter på kommunernas


 2. Intervjustudie om jämställdhet inom transportbranschen

  16 juni 2023

  Under våren har Region Sörmland genomfört en förstudie inom ramen för Branschforum, med syfte att undersöka jämställhetsarbetet inom transport och


 3. Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

  8 maj 2023

  Sörmland ska möta samhällets utmaningar på ett hållbart sätt. Den regionala utvecklingsstrategin visar en samlad bild över länets tillgångar


 4. Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sörmland

  24 maj 2022

  Rapporten visar ett prognosresultat för Sörmland år 2035


 5. Målsättningar för kompetensförsörjning

  11 maj 2022

  När människor får nya kunskaper skapas nya möjligheter, inte bara för dem själva utan även för arbetsgivare och branscher – i slutändan för hela


 6. Branschforum - handbok och rapporter

  9 maj 2022

  Branschforum är en mötesplats för offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer, utbildare samt andra relevanta aktörer för att diskutera