Hälsoinformatörer – Goda vanor för ett friskare liv

Europeiska kodexen mot cancer.

Region Sörmland samverkar med regionens kommuner för att sprida information om hur man kan öka kunskapen om goda levnadsvanor. Vi använder oss av lokalt rekryterade personer i alla åldrar och med olika språkkunskaper som vi utbildar till Hälsoinformatörer. De kan, tack vare sin goda lokala anknytning, nå människor på ett relevant och effektivt sätt.

Rodrigo Saenz Munoz

Strateg

070-590 77 44

Syfte och mål

Region Sörmland har tecknat varsitt samverkansavtal med Eskilstuna respektive Flens kommun, och kontakter har tagits med ytterligare tre kommuner i Sörmland. Kommunerna har hälsoinformatörer som pratar runt 10 olika språk och är aktiva inom sitt upptagningsområde. Hälsoinformatörerna är uppdragstagare och tar uppdrag när det passar dem.

Det övergripande syftet med Hälsoinformatörerna är att minska ojämlikheter i hälsa, genom att med nya arbetssätt nå större grupper av medborgare. Hälsoinformatörerna är själva kärnan i arbetssättet. Deras uppgift är att informera på olika språk i lokala nätverk som till exempel idrottsföreningar, kyrkor, moskéer, kvinnoföreningar och kulturföreningar samt på offentliga platser. De når invånare där de lever och verkar.

Sättet vi lever på har stor betydelse för våra folksjukdomar inklusive risken att drabbas av cancer.  Tobak-, alkohol-, kost- och solvanor samt fysisk aktivitet och kroppsvikt, är alla faktorer som påverkar hälsan. Genom hälsosamma levnadsvanor samt deltagande i program för screening och vaccination mot HPV, kan minst en tredjedel av all cancer förebyggas.

Region Sörmland jobbar sedan 2019 med arbetssättet  Goda vanor för ett friskare liv, ett samarbete med kommuner samt andra samhällsaktörer som föreningar och organisationer. Arbetssättet är baserat på information kring cancerprevention från europeiska kodexen mot cancer.

Arbetet med Hälsoinformatörerna kan med fördel anpassas till specifika uppdrag som inte faller inom ramen för cancerpreventionen. Vid sådana tillfällen genomgår de en temautbildning inom ämnet. Under våren 2023 hade våra Hälsoinformatörer i uppdrag att sprida information om en grundvaccinationskampanj för att få fler vuxna att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar.

Forskning kring Hälsoinformatörerna

Forskning visar att Hälsoinformatörerna bygger kulturella broar mellan samhället och cancervården, vilket förbättrar kommunikationen sinsemellan.

Läs forskningsstudien på Hindawi.com

Pågående aktiviteter

Hälsoinformatörerna i Flen har tillsammans med SFI i Flens kommun arbetat utifrån Goda vanor för ett friskare liv under hösten 2023. Nu samlar vi erfarenheterna och resultat av insatsen, vilket kommer att publiceras under våren 2024 i en rapport.

Fördelar med att ha lokala Hälsoinformatörer

  • De bor i och känner området väl.
  • De kan informera på sitt eget språk i närmiljö och föreningar.
  • Hälsoinformatörerna, både kvinnor och män, är i åldrarna 17 – 80 år.
  • De når fram med information och skapar dialog där det annars kan vara svårt att skapa kontakt.
  • Hälsoinformatörernas lokala tillhörighet, information på modersmål och kulturkännedom är avgörande för trovärdighet.

Tidplan

Det pågår en kontinuerlig implementering av Hälsoinformatörer i samarbete med regionens samtliga kommuner. Kontakta gärna oss för mer information kring ett eventuellt samarbete.

Det finns även ett intresse för att utbilda unga Hälsoinformatörer som sprider kunskap om levnadsvanor bland barn och ungdomar.

Uppdaterad 20 december 2023