Regional utveckling

Undersökningen Liv & hälsa 2022

Publicerad 16 januari 2023

På den här sidan hittar du publicerat material från Liv och hälsa undersökningen som genomfördes 2022. Sedan år 2000 har Region Sörmland regelbundet genomfört befolkningsundersökningen Liv & hälsa i den vuxna befolkningen. Arbetet sker i samarbete med regionerna i Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro.

Person som går i skog med ryggsäck.

Resultaten från undersökningen presenteras under 2023 och används bland annat i regionens arbete med att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa för alla som bor i Sörmland. 

Undersökningen berör frågor om bland annat:

  • självupplevd hälsa
  • vårdkontakt
  • levnadsvanor och ANDTS
  • ekonomi
  • trygghet och sociala relationer
  • boende och arbetsliv

Vill du veta mer om våra undersökningar eller har du frågor om statistik kopplat till folkhälsa? Hör av dig till arbetsgruppens funktionsbrevlåda:

Livohalsa@regionsormland.se

Hjälpte den här informationen dig?