Stöd kring energifrågor

Kraftledningar en kall vinterdag.

Företag som vill använda mindre energi kan behöva stöd och råd kring energifrågor. Här finns information och länkar till stöd kopplat till energi och som kan vara till nytta för dig som företagare i Sörmland.

Olena Kashyna

Strateg

070-237 39 49

På sidan kan du hitta vilka finansiella stöd som finns att söka, hur ditt företag kan ta del av stöd och råd, samt information om vad som gäller i nödsituationer för elförsörjningen. 

 

Stöd kring energifrågor

Stöd kring energifrågor

Fakta om energiläget (energimyndigheten.se)

Energimyndigheten förklarar faktorer som påverkar elförsörjningen och energiläget.

Energimyndigheten.se

En samlingssida med information, stöd och vägledning om energieffektivisering från Energimyndigheten.

Energikontoret i Mälardalen AB

Energikontoret i Mälardalen stöttar företag med rådgivning, energianalyser, söka finansiella stöd, prioritera åtgärder och hitta rätt energitjänstleverantörer.

Energimyndigheten.se

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service från din kommun. Rådgivningen är till för bland annat små och medelstora företag. Via Energimyndighetens sida kan du söka hitta kontakt till rådgivare i din kommun.

Energikontoret i Mälardalen AB

Energikontoret i Mälardalen stöttar företag med rådgivning, energianalyser, söka finansiella stöd, prioritera åtgärder och hitta rätt energitjänstleverantörer.

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se)

Energimyndigheten genomför en informationskampanj för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen.

Energiförsörjning i länet , Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som arbetar med olika uppdrag för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing.

Förbrukningsfrånkoppling Svenska kraftnät.se 

En förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen. Läs mer om detta på Svenska kraftnäts hemsida.

 

I Sörmland bedrivs två projekt kopplat till energiomställningen som medfinansieras genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden och ger stöd till små- och medelstora företag:

Grönt näringsliv – industri och drivmedel i synergi. Projektets syfte är att öka kunskapsnivån och användningen av förnybar energi inom tillverkningsindustrin, samt förnybara drivmedel hos små och medelstora företag i östra Mellansverige.

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige. Detta projekt har målet att främja effektiv användning av energi i små- och medelstora företag.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS)

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt.

 

 

Uppdaterad 12 december 2023