Företagsutveckling

En person står framför en tavla full med bilder, anteckningar, skisser.

Ska du göra verklighet av en företagsidé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I samverkan med Almi erbjuder vi lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

073-221 72 54

Syfte med stödet

Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets tillväxtresa. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag.

Vem kan söka

Du som ska starta eller driver företag i Sörmland. Almi erbjuder tjänsterna företagsutveckling, lån och riskkapital.

Företagsutveckling

Almi vänder sig till företag i alla faser: från en idé att bygga ett företag till dig som redan har ett etablerat företag som du vill fortsätta utveckla.

Lån

Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning.

Riskkapital

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i startups. Almi Invest kan investera 1-10 miljoner kronor per bolag. 

Ansökan

Läs mer om Almi och ta kontakt med dem via almi.se.

Avslutade insatser och projekt

Entreprenör/intraprenör – Din väg att lyckas

Pilotprojektet genomfördes under perioden maj 2022 till november 2023 med finansiering från Region Sörmland. Det drevs av Nyföretagarcentrum Eskilstuna i samverkan med kommuner, övriga Nyföretagarcentra samt med MS Ungdomsförening i Nyköping och Young revolution i Eskilstuna. Insatserna genomfördes i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping.

Projektets fokus var att ge målgruppen, unga arbetslösa med begränsad erfarenhet, insatser för att att väcka och förbättra entreprenörskap och tron på sin egen kraft i syfte att få målgruppen att förflytta sig mot anställning, företagande eller studier. Programmet innehöll föreläsningar, workshops, inspiratörer, studiebesök och coachning.

Målet med pilotprojektet var, förutom att förflytta målgruppen mot anställning, företagande eller studier, även att testa nya typer av insatser för att sedan skala upp dessa till både en större insats och geografi.

Pilotprojektet rönte stor framgång och var både uppskattat och efterfrågat av målgruppen med kö till de olika programmen. Vidare lyckades projektet nå en annars svårnådd målgrupp på ett nytt, effektivt och engagerande sätt.

Exempel på resultat från perioden är:

 • Över 80 personer deltog i jobbredo/entreprenörsprogram (inklusive CV/intervjuträning/starta eget).
 • Cirka 100 personer har haft samtal med en Life-coach.
 • Många har fått stöd med CV-skrivning och intervjuträning
 • Många har deltagit i en ”Starta eget” workshop.
 • 250 personer deltog i inspirationsföreläsningar i Nyköping och Eskilstuna.
 • 100 personer deltog i sommarprogram i Nyköping.
 • 70-80% av deltagarna har erhållit någon form av arbete (hel/deltid, sommarjobb, praktik)
 • 80% har utövat volontärsarbete.
 • Under projekttiden har 75% av deltagarna skapat sig en personlig utvecklingsplan.
 • 6 personer har startat eget företag.
 • 40% av deltagarna har även gått andra program inom till exempel Nyföretagarcentrum.

För mer information om pilotprojektets innehåll och resultat, läs den sammanfattande projektrapporten: Din väg att lyckas 2022-2023

Företagslots och rådgivning i Sörmland 2021-2023

Projektet drevs av Stua och Nyföretagarcentrum Eskilstuna med fokus på lotsning och rådgivning till företag i svårigheter med anledning av pandemin samt stöd till utrikesfödda som driver eller vill starta företag. Stuas fokus var befintliga företag och Nyföretagarcentrum, nyföretagande och utrikes födda. Finansieringen av projektet bestod av 75% från React-EU och 25% från Region Sörmland.

Projektet var lyckat och uppskattat av stödmottagarna och nedan följer några exempel på nyttor och slutsatser från projektet:

 • Kris och kraftig förändring skapade efterfrågan på snabb och agil lotsning och rådgivning hos befintliga och nya företag.
 • Företag fick snabbt och enkelt hjälp, såg konkreta resultat och kunde fatta mer initierade beslut.
 • Lotsfunktion och en väg in var positivt för nyttjande, tillgång och kunskap om det företagsstödjande systemet.
 • Ökning av insatser för utrikesfödda entreprenörer stärkte kunskap om och tillit till det svenska systemet.
 • Stor efterfrågan på kurser och rådgivning till följd av aktiv uppsökande verksamhet.
 • Ökning av nyföretagandet i Sörmland under 2021 och 2022.
 • Bidragit till förflyttningar från försörjningsstöd till egenförsörjning.

För mer information, läs den sammanfattande resultatspridningsrapporten: Företagslots och rådgivning i Sörmland 2021-2023 - Resultatspridning.pdf

Uppdaterad 29 februari 2024