Investeringsbidrag kommersiell service

Exteriört foto på en lanthandel

Det är viktigt med en god tillgänglighet till kommersiell service för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av Sörmland. För att främja tillgängligheten till dagligvaror, drivmedel och ombudstjänsterna post/paket och apoteksvaror finns det möjlighet att söka investeringsbidrag.

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Syfte med stödet

Bidraget finns för att stödja butiker för dagligvaror eller drivmedelsstationer på landsbygden och syftar till att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stödet kan till exempel användas till att installera ny kyl, frys eller belysning som drar mindre energi. Det kan också röra sig om en om- eller tillbyggnad för att förbättra servicen som till exempel för att kunna förbättra paketutlämning.

Vem kan söka

Stödet riktar sig till dagligvarubutiker och drivmedelstationer i områden där servicen är gles med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden​.
 

Så mycket kan du få i stöd

Ett företag kan beviljas mellan 25 000 kr och 600 000 kr i stöd. Investeringsbidrag kan beviljas med högst 50 procent av utgifter för inköp, ny- eller ombyggnad eller större reparation av lokal samt för inredning och utrustning. Investeringsbidrag kan beviljas med högst 85 procent av utgifterna för åtgärdsprogram som förbättrar företagets lönsamhet och service, större investeringar i en verksamhet som har ett väl utbyggt serviceutbud eller för investeringar som görs för att komplettera med en sådan service.

Vad stödet kan användas till

 • Tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler som behövs för verksamheten.
 • Inredning och utrustning som behövs för verksamheten.
 • Vissa kompetenshöjande insatser och åtgärdsprogram.

Ansökan

 • Du ansöker på Tillväxtverkets webbplats:  Min Ansökan
 • Klicka på rutan "Söker du stöd till ditt företag" och sedan loggar du in på Mina sidor.
 • När du är inloggad klickar du på "investeringsbidrag kommersiell service".
 • Till ansökan ska du bifoga offerter som gäller investeringen.
 • Ansökningar hanteras och beslutas om löpande av Region Sörmland.  

Villkor

För att kunna söka investeringsbidraget behöver avstånd till annan butik som säljer dagligvaror vara  minst 5 km och företaget behöver kunna lämna in minst en årsredovisning. 

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Verksamheter där det finns risk för snedvridning av lokal konkurrens.
 • Föp av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon.
 • Maskiner och inventarier som finansieras via leasing.
 • Maskiner och inventarier som finansieras via avbetalningskontrakt med äganderättsförbehåll.
 • Köp från närstående, gäller både släktingar, vänner och anknutet nära företag.
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Sörmland.
 • Företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen.
 • Vid den samlade bedömningen tas bland annat hänsyn till resultat, soliditet och aktieutdelningar.
 • Eget arbete/personalkostnader.

Läs mer om Riktlinjer och kriterier för stöd

 

Uppdaterad 29 april 2024