Kreativa utvecklingscheckar

Två personer som dansar.

Under 2022 och 2023 har Region Sörmland erbjudit möjligheten att söka så kallade Kreativa checkar. Syftet med utlysningarna har varit att möjliggöra nyskapande och utforskande satsningar och idéer hos aktörer som är verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland.

Josefin Uhnbom

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0727-34 40 54

Syftet med stödet

Checkarna ska fungera som katalysatorer för satsningar som har potential att utvecklas och leva vidare, men som har svårt att förverkligas utan initiala resurser för kopplat till affärs- och idéutveckling. Medlen är ett komplement till andra ekonomiska stöd som finns för målgrupperna och går i linje med de kulturstrategiska inriktningarna i den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategins prioriterade inriktningar.

Beslut är ännu inte fattat kring om det blir ytterligare en utlysning under 2024. Vid frågor kontakta strateg Josefin Uhnbom.

Uppdaterad 1 mars 2024