Affärsutvecklingscheckar

Fyra personer står lutade över ett bord och pratar.

Affärsutvecklingscheckar syftar till att underlätta och snabba upp företagets hållbara utveckling och tillväxt genom att företaget tar hjälp av extern kompetens.
De senaste åren har affärsutvecklingscheckarna kunnat användas inom områden internationalisering, digitalisering och grön omställning.

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Under 2024 kommer det tyvärr inte finnas möjlighet att ansöka om utvecklingscheckar.

 

Uppdaterad 10 januari 2024