Regionstyrelsens organisationsbidrag

Pengar i en glaskruka där det växer ett trädskott.

Regionstyrelsen ger bidrag till organisationer och föreningar som bedriver verksamhet i Södermanlands län. Regionen vill stötta den ideella sektorn eftersom den har stor betydelse för vår hälsa, för demokratin och för en hållbar utveckling av länet.

Hanna C Bergström

Strateg

0721-43 86 93

Syfte med stödet

Syftet med bidraget är att främja verksamhet som bidrar till regionens vision om ”Det öppna Region Sörmland – För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar livskraftig region”.  

Vem kan söka

De som kan söka bidrag är länsövergripande föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet i minst tre kommuner och har minst 150 medlemmar. Även politiska ungdomsförbund med mandat i regionfullmäktige kan söka bidrag.

Organisationer kan söka bidrag inom följande områden:

 • Antidiskriminering
 • Barn och ungdom
 • Drogförebyggande
 • Funktionsnedsättning
 • Nationella minoriteter
 • Pensionärer
 • Socialt stöd
 • Politiska ungdomsförbund

Bidrag till kultur, folkbildning och friluftlivsverksamhet kan sökas från nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (regionsormland.se).

Så mycket kan man få i stöd

Bidraget baserat på ett grundbidrag och ett medlemsbidrag. Nivåer för bidragen fastställs årligen av regionstyrelsen.

Vad pengarna kan användas till

Organisationsbidraget används till:

 • Att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former.
 • En gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och utbildning.

Ansökan

Ansökningsperioden är 1 september till 1 oktober och ansökan görs för nästa års verksamhet. Det går bara att registrera sin ansökan under den perioden.

För att kunna göra en ansökan behöver du skapa ett konto i det digitala systemet Apply.

Du behöver skicka med ett revisorsintyg till ansökan. Använd följande mall samt underlag som du skickar till den revisor som ska intyga antalet medlemmar i organisationen:

Så handläggs och beslutas ansökan

Regionstyrelsen tar beslut om organisationsbidrag i december. Beslutet skickas via mejl till kontaktpersonen i respektive organisation under januari efterföljande år. 

Fakturering av beviljade bidrag

Organisationer som har beviljats bidrag ska fakturera Region Sörmland elektroniskt. Information om hur det går till finns på Samverkanswebben.

Villkor

Läs igenom regelverket och de specifika villkoren innan du ansöker. Där står det även vilka handlingar som ska bifogas till ansökan.

Uppföljning av beviljade bidrag

Organisationer som har beviljats bidrag ska skicka in en avstämningsrapport senast den 1 oktober. Fyll i och skicka in mallen för avstämningsrapport (pdf).  Organisationer som inte söker bidrag för nästkommande år ska även skicka med föregående års revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och årsbokslut tillsammans med avstämningsrapporten.

Avtalsreglerade bidrag

Region Sörmland kan på eget initivativ skriva avtal med organisationer som har en kontinuerlig verksamhet. Syftet med de avtalsreglerade bidragen är att öka möjligheten till god framförhållning och långsiktiga satsningar. Syftet är också att förtydliga vad bidraget ska användas till och vilka förutsättningar som gäller för bidragets användning.

Organisationer som regionstyrelsen har tecknat avtal med 2022-2024:

 • RF-SISU Sörmland
 • NTF Sörmland
 • Funktionsrätt Sörmland
 • Länsföreningen Sörmlands Kvinnojourer
 • Södermanlands Länsnykterhetsförbund

 

Beviljade organisationsbidrag 2024

Beviljade organisationsbidrag 2024

 • Södermanlands Frisksportdistrikt
 • Södermanlands Scoutdistrikt
 • Sörmlands Elevkårer
 • Equmenia Svealand
 • Pingst Ung D-län
 • Södermanlands Schackförbund
 • Junis Sörmland distrikt
 • Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift
 • SVEROK Mälardalen

 • NSPH Sörmland
 • SRF - Synskadade Riksförbund Sörmland
 • HRF distrikt Södermanland
 • Glaukomföreningen Sörmland
 • Reumatikerdistriktet Sörmland
 • Länsförbundet FUB Sörmland
 • Parkinson Sörmland
 • Dyslexiförbundet i Sörmland
 • Psoriasisförbundet Sörmlands län
 • Astma-Allergiföreningen i Mellansverige
 • Celiakiföreningen i Sörmlands län
 • Södermanlands län Diabetesförening
 • Neuro Sörmland länsorganisation
 • RBU Sörmland

 • Verdandi Sörmland

 • Svenska Röda korset
 • Bufff Södermanland

 • PRO distriktet Södermanland
 • SKPF Pensionärerna distrikt Sörmland
 • Sörmland-Östergötland RPG distrikt
 • SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet
 • Sörmlands Orienterings-veteraner

 • Sverige-Finska pensionärerna Sörmland och Östergötlands distrikt

 • Sörmlands SSU-distrikt
 • Centerpartiets ungdomsförbund i Sörmland
 • Moderata ungdomsförbundet i  Sörmland

 

Uppdaterad 5 april 2024