Regionstyrelsen organisationsbidrag

Pengar i en glaskruka där det växer ett trädskott.

För att stötta den ideella sektorn ger Regionstyrelsen bidrag till organisationer och föreningar som bedriver verksamhet i Södermanlands län. Den ideella sektorn har stor betydelse för vår hälsa, för demokratin och för en hållbar utveckling av länet.

Agneta V Johansson

Strateg

0155-46 08 42

0720-84 75 07

Syfte med stödet

Syftet med bidraget är att främja verksamhet som bidrar till regionens vision om ”Det öppna Region Sörmland – För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar livskraftig region”.  

Vem kan söka

Länsövergripande föreningar/organisationer som bedriver verksamhet i minst tre kommuner, samt har minst 150 medlemmar kan söka bidrag. Även politiska ungdomsförbund med mandat i regionfullmäktige kan söka bidrag.

Du kan söka bidrag inom följande områden:

 • Antidiskriminering
 • Barn och ungdom
 • Drogförebyggande
 • Funktionsnedsättning
 • Nationella minoriteter
 • Pensionärer
 • Socialt stöd
 • Politiska ungdomsförbund

Bidrag till kultur, folkbildning och friluftlivsverksamhet kan sökas från nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (länk till regionsormland.se).

Så mycket kan man få i stöd

Bidraget baserat på ett grundbidrag och ett medlemsbidrag. Nivåer för bidragen fastställs årligen av regionstyrelsen.

Vad pengarna kan användas till

Organisationsbidraget används till:

 • Att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former.
 • En gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och utbildning.

Ansökan

Ansökningsperioden är den 1 september till 1 oktober och ansökan görs för nästa års verksamhet. Det går bara att registrera sin ansökan under den perioden.

För att kunna göra en ansökan behöver du skapa ett konto i det digitala systemet Apply.

Du behöver skicka med ett revisorsintyg till ansökan. Använd följande mall samt underlag som du skickar till den revisor som ska intyga antalet medlemmar i föreningen:

Så handläggs och beslutas ansökan

Regionstyrelsen tar beslut om organisationsbidrag i december. Beslutet skickas via mejl till kontaktpersonen i respektive organisation under januari efterföljande år. 

Fakturering av beviljade bidrag

Organisationer som har beviljats bidrag ska fakturera Region Sörmland elektroniskt. Informaton om hur det går till finns på Samverkanswebben.

Villkor

Läs igenom regelverket och de specifika villkoren innan du ansöker. Där står det även vilka handlingar som ska bifogas till ansökan.

Uppföljning av beviljade bidrag

Organisationer som har beviljats bidrag ska skicka in en avstämningsrapport senast den 1 oktober. Fyll i och skicka in mallen för Avstämningsrapport (pdf).

Avtalsreglerade bidrag

Avtal eller överenskommelser kan på Region Sörmlands initiativ skrivas med parter som har en kontinuerligt pågående verksamhet. Syftet med de avtalsreglerade bidragen är att öka möjligheten till god framförhållning och långsiktiga satsningar. Syftet är också att förtydliga vad bidraget ska användas till och vilka förutsättningar som gäller för bidragets användning.

Organisationer som Regionstyrelsen har tecknat avtal med 2022-2024

 • RF-SISU Sörmland
 • NTF Sörmland
 • Funktionsrätt Sörmland
 • Länsföreningen Sörmlands Kvinnojourer
 • Södermanlands Länsnykterhetsförbund

 

Beviljade organisationsbidrag 2022

 • Södermanlands Frisksportdistrikt
 • Södermanlands Scoutdistrikt
 • Sörmlands Elevkårer
 • Equmenia Svealand
 • Pingst Ung D-län (PUD)
 • Sörmlands distrikt av Förbundet Skog och ungdom
 • IOGT-NTO Junis Sörmlands Distrikt
 • Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift
 • Svenska Muslimer för fred och rättvisa Region Södermanland

 • NSPH Sörmland
 • SRF -synskadade Riksförbund Sörmland
 • HRF distrikt Södermanland
 • Personskadeförbundet RTP Södermanlands distrikt
 • RBU Södermanland
 • Reumatikerdistriktet Sörmland
 • FUB Sörmland
 • Parkinson Sörmland
 • Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland
 • Dyslexiförbundet i Sörmland
 • Psoriasisförbundet Sörmlands län
 • Astma-Allergiföreningen i Mellansverige
 • Celiakiföreningen i Sörmlands län

 • Verdandi Sörmland

 • Svenska Röda korset
 • Bufff Södermanland

 • PRO distriktet Södermanland
 • SKPF Pensionärerna distrikt Sörmland
 • Sörmland-Östergötland RPG distrikt
 • SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet
 • Sörmlands OL-veteranerna

 • Sverigefinskapensionärerna Sörmland och Östergötlands distrikt

 • MUF Sörmland
 • SSU Sörmland

Publicerad 1 april 2022