Regional utveckling

Två personer som sitter och tittar på en datorskärm.

Företagsstöd

Region Sörmland samarbetar med flera aktörer för att erbjuda stöd till sörmländska företag som vill utvecklas. Goda förutsättningar för näringslivet skapar möjligheter till utveckling, både för människor och företag.

 

Uppdaterad 8 augusti 2023

Sörmlands näringslivsstrategi

Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning. Det är syftet med den regionala näringslivsstrategin som nu finns på remiss.

Läs rapport

Sörmlands näringslivsstrategi - en bättre grund för handlingskraft

- Med hjälp av en riktigt bra och långsiktig strategi ska vi skapa kraft och samling i arbetet för nya jobb och hållbarhet i hela Sörmland, Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande.

Läs nyhet