Export och internationalisering

En person sitter på en flygplats med utsikt över ett flygplan.

På den här sidan har vi samlat information om export och internationalisering. Du hittar även hjälp och stöd för företag som vill påbörja eller fortsätta den internationella utvecklingsresan.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

073-221 72 54

Regional Exportsamverkan - RES

I Sörmland är vi flera aktörer som samarbetar för att stötta företag i sin internationalisering. RES stöttar oavsett var i processen ni är och guidar er till rätt stöd och rätt aktör. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som vill få hjälp att börja växa utanför Sveriges gränser eller att öka redan befintliga utlandsmarknader.

Nedan hittar du information om de aktörer som är med i RES.

Samlat stöd för internationalisering

Det är mycket att tänka på inför en exportsatsning. Men det behöver inte vara så svårt. Hör av dig till någon av aktörerna i Regional Exportsamverkan så hjälper de till eller lotsar vidare så att du får rätt rådgivning, stöd och insats.

Regional Exportsamverkan i Sörmland

Det ska vara enkelt för företag som vill nå utanför Sveriges gränser att få rätt stöd, i rätt tid. Därför har vi på den här sidan samlat information om export och internationalisering.

Export, import, inom EU eller utanför – vare sig du som företag är erfaren eller nybörjare så kan du här hitta stöd kring alla tänkbara funderingar och frågor vid utlandssatsningar.

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför är vi flera aktörer i Sörmland som samarbetar för att hjälpa dig och ditt företag att göra affärer utanför Sveriges gränser. Genom Regional exportsamverkan – RES - får du tillgång till information, expertis, affärskontakter och nätverk på nya marknader.

Regional Exportsamverkan Sörmland består av Almi Företagspartner Sörmland, Enterprise Europe Network, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Svensk Exportkredit, Region Sörmland.

Kontakta aktörerna

Kontakta aktörerna

Almi Företagspartner Sörmland
Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag.

Kontakt:
Thomas Orrung, ansvarig Almi Sörmland
Mail: thomas.orrung@almi.se
Tel: 070-609 00-38

Eva Solberg, projektledare, Regional Exportsamverkan Sörmland
Mail: eva.solberg@almi.se
Tel: 0155-45 10 80

RES Sörmland - Almi

Business Sweden
Business Swedens roll är att göra din globala expansion så smidig som möjlig. De kan hjälpa dig med att prioritera marknader, hitta nya kunder och partners, ta fram exportstrategier, lansera nya produkter eller stötta vid företagsförvärv.

Kontakt:
Linus Nissen
Mail: linus.nissen@business-sweden.se
Tel: 073-364 40 64

Så hjälper vi små och medelstora företag - Business Sweden (business-sweden.com)

EKN
Exportkreditnämnden (EKN) kan försäkra dig mot eventuella kreditförluster vid exportaffärer. Genom att kombinera EKN:s garantier kan du säkra betalningsrisken, få bättre möjlighet till finansiering och samtidigt vinna fler affärer.

Kontakt:
Håkan Bäckström
Mail: hakan.backstrom@ekn.se
Tel: 076-805 02 05

Östra Sverige - EKN

Enterprise Europe Network - EEN
Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft? Enterprise Europe Network är väl etablerade i 67 länder med 3000 kolleger. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och innovationscoaching. Tillsammans med våra 600 partnerorganisationer och partners hjälper vi dig att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader.

Kontakt:
Mandy Pieksma, Rådgivare
Mail: mandy.pieksma@stockholmshandelskammare.se
Tel: 070-710 51 37


Företagarna Stockholm | Enterprise Europe Network

Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Mälardalen är en medlemsorganisation som kan hjälpa dig att hitta nya marknader, exportkontakter, leverantörer, etableringsinformation eller andra frågor kring internationell handel. Handelskammaren kan även stötta i handelstekniska frågor inom frihandel, urspungsregler och tullfrågor.

Kontakt:
Mikael Wass, marknadskoordinator
Mail: mikael@handelskammarenmalardalen.se
Tel: 070-191 85 89


Internationell handel - Handelskammaren (handelskammarenmalardalen.se)

Stua
I över 20 år har Stua arbetat för att ta vara på morgondagens möjligheter. Utifrån tydliga strategier, medarbetares passion, kunniga uppdragsgivare och begåvade samarbetspartners har Stua förvandlat platser till besöksmål, regioner till destinationer och fått se lokala företag växa upp till internationella exportbolag. Stua är utförare av det regionala turismuppdraget genom upphandling av Region Sörmland. Genom RES kommer Stua kunna inspirera och utveckla företag inom Besöksnäringen att få fler och nya affärer med utländska kunder. 

Kontakt:

Henrik Steberg,  Destinationsutvecklare
Mail: henrik@stua.se
Tel: +46 (0)155 22 27 72

Exportsamverkan i Sörmland  - Destinationsutveckling Sörmland

Svensk Exportkredit (SEK)
Svensk Exportkredit (SEK) finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder.
Låntagarna bör ha en årsomsättning om minst ca 500 miljoner kronor.

Kontakt:
Helen Junker, head of mid corporates
Mail: helen.junker@sek.se
Tel: 070-307 84 40


Vad vi gör | Svensk Exportkredit (sek.se)

Östsvenska Handelskammaren
Östsvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation för näringslivet som kan hjälpa dig med internationell rådgivning som att exempelvis hitta nya marknader, exportkontakter, leverantörer, etableringsinformation eller andra frågor kring internationell handel. Vidare stöttar Handelskammaren även i handelstekniska frågor inom frihandel, urspungsregler och tull. Därtill erbjuds ett nätverk för dig som arbetar med internationell handel samt utbildningar och seminarier. Handelskammaren utfärdar även handelsdokument och hjälper dig med ursprungscertifikat, legaliseringar och ATA-carnet.

Kontakt:
Emma Meijer, projektledare internationell handel
Mail: emma.meijer@east.cci.se
Tel: 011-496 45 76


Internationell handel - Östsvenska Handelskammaren (ostsvenskahandelskammaren.se)

Projekt Regional Exportsamverkan Sörmland 2023-2026

För mer information om projektet, läs vidare här: Regional Exportsamverkan Sörmland 2023-2026

Avslutade projekt och insatser

Regional exportsamverkan Sörmland 2021-2023

Drevs av Region Sörmland i samverkan med Regional exportsamverkan Sörmland (RES): Almi, Exportkreditnämnden, SEK, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Mälardalen. Syftet var att bidra till ökad export och fler exportörer genom att inspirera, kompetensutveckla, stötta och lotsa regionala företag att påbörja eller utveckla export. Vidare var det att stärka RES i Sörmland i termer av strategiskt och praktisk kunskap samt samarbeten med andra regioner och aktörer. Finansieringen bestod av 50% från Tillväxtverket och 50% från Region Sörmland.

Projektet var, trots utmanande förutsättningar med pandemi, krig och kostnadskris, lyckat. Exempel på aktiviteter och resultat:

 • Aktiviteter:
  • Seminarier, lotsningar, coachning, ministerbesök, behovskartläggning, dialoger med och mellan RES-aktörer.
 • Resultat:
  • Stärkt samarbete inom och utom RES, fler företag har fått snabb och rätt stöd inom internationalisering och kunnat dra nytta av de erbjudanden som finns.
  • Ökad exportkompetens och kännedom om RES och främjarsystemet, fler får rätt stöd och kunskap för att utveckla export, utvecklade nätverk.  
  • Internationalisering högre på agendan i Sörmland.
  • Banat väg för ansökan och beviljande av projektet ERUF-RES Sörmland 2023-2026. 
  • Ett väl fungerande främjarsystem är pusselbit för positiv påverkan på arbetsmarknad, attraktivitet och lönsamma företag.

 För mer om internationalisering se nuvarande projekt Regional exportsamverkan Sörmland 2023-2026: Projekt Regional Exportsamverkan i Sörmland 2023-2026

Uppdaterad 15 januari 2024