Regional utveckling

Artiklar om Miljö, energi och klimat

Filtrera på typ av innehåll

 1. Europeiska unionens sektorsprogram

  7 september 2023

  Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela Europeiska unionen (EU). Det finns en rad olika sektorsprogram och pengar söks


 2. Europeiska regionala utvecklingsfonden

  7 september 2023

  Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver


 3. Europeiskt territoriellt samarbete - Interreg Central Baltic

  7 september 2023

  Europeiskt territoriellt samarbete ska främja en ökad integration och samarbete över nationsgränser mellan regioner i olika länder. Ett av programmen


 4. Europeiska mobilitetsveckan 16 till 22 september 2023

  5 september 2023

  Den 16-22 september pågår den Europeiska mobilitetsveckan, ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor. Region


 5. Digital plattform för infrastruktur av ladd- och tankstationer

  12 januari 2023

  Nationella projektet ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för att


 6. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

  2 december 2022

  Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser för miljön. Åtgärdsprogrammet är ett samverkansprogram som


 7. Med anledning av det tuffa energiläget

  15 september 2022

  Med anledning av det tuffa energiläget har vi samlat länkar som kan vara till stöd för dig som företagare i Sörmland


 8. Fossilfritt 2030 - Rena Resan

  3 maj 2022

  Rena Resan är ett projekt som ska hjälpa invånare i östra mellansverige att minska sin klimatpåverkan från resor. Genom att visa fördelarna med att


 9. Vägar till hållbar regional utveckling

  13 april 2022

  Hållbar utveckling innebär att vi kan tillfredsställa våra behov idag och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i framtiden. För att lyckas