Regional utveckling

Artiklar om Miljö, energi och klimat

Filtrera på typ av innehåll

 1. Projektet Grönt näringsliv - industri och drivmedel i synergi

  4 mars 2024

  Grönt näringsliv är ett projekt som ägs av BioDriv Öst och pågår till och med 2026. Region Sörmland deltar i projektet som ska bidra till


 2. Finansiering av utvecklingsprojekt i Sörmland

  26 februari 2024

  Region Sörmland finansierar projekt som bidrar till en hållbar utveckling i Sörmland. Här kan du läsa om hur du skickar in en projektidé och söker


 3. Rena Resan - Fossilfritt 2030

  22 februari 2024

  Projektet Rena Resan – Fossilfritt 2030 är ett projekt som har genomförts i Sörmland tillsammans med Örebro, Östergötland och Biodriv Öst. Projektet


 4. Projekt Fossilfritt 2030 - drivmedelsomställning i offentlig sektor

  22 februari 2024

  Drivmedelsomställning i offentlig sektor är ett av flera projekt som ingår i den övergripande kraftsamlingen Fossilfritt 2030. Projektet är ett


 5. Projektet Fordon och Drivmedel – Fossilfritt 2030

  22 februari 2024

  Projektet Fordon och Drivmedel – Fossilfritt 2030 genomfördes mellan 2019 och 2023 i östra Mellansverige med Biodriv Öst som projektägare. Projektet


 6. Projektet Elsmarta östra Mellansverige

  19 december 2023

  Projektet Elsmarta östra Mellansverige (ÖMS) syftar till att stärka den regionala förmågan att möta de utmaningar som kommer av ett energisystem under


 7. Energiomställning i Sörmland

  13 december 2023

  En hållbar energiförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar omställning. Region Sörmland genomför en rad


 8. Samverkansforum för eleffekt i Sörmland

  21 november 2023

  ​​Region Sörmland driver ett forum för att länets aktörer ska samverka inom frågor om eleffekt och elkapacitet. Syftet med forumet är att


 9. Europeiska unionens sektorsprogram

  7 september 2023

  Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela Europeiska unionen (EU). Det finns en rad olika sektorsprogram och pengar söks


 10. Europeiska regionala utvecklingsfonden

  7 september 2023

  Sörmland ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för östra Mellansverige. Programmet gäller till och med år 2027 och beskriver


 11. Europeiskt territoriellt samarbete - Interreg Central Baltic

  7 september 2023

  Europeiskt territoriellt samarbete ska främja en ökad integration och samarbete över nationsgränser mellan regioner i olika länder. Ett av programmen


 12. Europeiska mobilitetsveckan i Sörmland

  5 september 2023

  Europeiska mobilitetsveckan, ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor, genomförs årligen under vecka


 13. Drivmedla – en plattform för att underlätta drivmedelsomställningen

  12 januari 2023

  Projektet ReDriv har resulterat i en digital plattform som fått namnet drivmedla.se. En öppen plattform som med hjälp av data, samarbete och


 14. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

  2 december 2022

  Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser för miljön. Åtgärdsprogrammet är ett samverkansprogram som


 15. Stöd kring energifrågor

  15 september 2022

  Företag som vill använda mindre energi kan behöva stöd och råd kring energifrågor. Här finns information och länkar till stöd kopplat till energi och