Regional utveckling

Flera EU-flaggor på rad framför en stor byggnad i glas.

Europeiska unionens fonder och program

Fonder och program är ett av Europeiska unionens (EU) främsta verktyg för att skapa en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Syftet är att nå målen i EU:s strategi för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt, både lokalt och regionalt i Europa. Regioner, kommuner och andra organisationer kan söka pengar till utvecklingsprojekt från en mängd olika fonder och program inom EU.

EU:s fonder och program kan delas in i två grupper:

  • Fonder för tillväxt och sysselsättning, de tidigare så kallade struktur- och investeringsfonderna, ska användas för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.  De ska även bidra till sammanhållningen och ett öppet och säkert Europa.  
  • Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, exempelvis kultur, miljö, utbildning eller forskning. Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela EU. 

Via ingångarna här nedanför hittar du mer information om några av fonderna och sektorsprogrammen som är aktuella för Sörmland.

Uppdaterad 12 december 2023