Sörmlandsfonden

På rad står tre mynthögar i ökande höjd och en glasburk full med pengar.

Sörmlandsfonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering i regionen. Fonden ger sörmländska företag bättre förutsättningar att utvecklas och växa.

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0722-55 48 79

Syfte med stödet

Sörmlandsfonden ägs av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland. Tillsammans med andra lokala investerare satsar fonden kapital i sörmländska företag som behöver externa resurser för att kunna vidareutvecklas. Fonden har ett kapital på 15 miljoner kronor och avsikten är att satsa kapital i ett tiotal företag under en treårsperiod.

Vem kan söka

Investeringar görs i företag med god tillväxtpotential, oberoende av bransch. Det kan handla om bolag som ska utveckla nya produkter eller tjänster. Det kan också handla om behov av finansiering i samband med ägarbyten och när ett bolag knoppas av från ett annat.

Ansökan

Information om och kontakt med Sörmlandsfonden.

Uppdaterad 12 december 2023