Framtidens industri i Sörmland, FRIS

industri

FRIS är ett initiativ som finansieras från Region Sörmland. Initiativet stöttar industri- och industrinära företag i Sörmland att bättre möta framtidens utmaningar och möjligheter. Som exempelvis kompetens, innovation, produktägande, diversifiering, teknikskiften, digitalisering, automatisering och internationella affärer och konkurrens.

Magnus Lindahl

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

070-981 77 23

Syfte med projektet Framtidens industri i Sörmland

Projektet syftar till att ge företag tillgång till olika utvecklingsprogram, satsningar och initiativ både i och utanför Sörmland genom lotsning och direkt stöd. Detta bidrar i sin tur till en stärkt, växande och attraktiv industri som kan fortsätta utvecklas och vara en viktig motor i den lokala och regionala ekonomin.

Detta gör FRIS

 • Inventerar behov och coachar industri- och industrinära företag i hela Sörmland.
 • Lotsar vidare tilll lokala, regionala och nationella program och satsningar som matchar företagens identifierade behov.
 • Samarbetar med Region Sörmland för att utveckla stödet till industri- och industrinära företag i regionen.
 • Förmedlar samarbeten och kontakter med universitetens studenter och forskning.
 • Driver och utvecklar nätverk med relevanta aktörer och program.
 • Identifierar långsiktiga behov och önskemål hos företagen och hittar sätt att hantera dem.

Erfarenheter finns inom FRIS

Inom FRIS finns lång och omfattande erfarenhet från industri- och industrirelaterade företag.

De organisationer som ingår är:

 • Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
 • Mälardalen Industrial Technology Center - MITC

Detta kan företag få hjälp med genom FRIS

Det som sker inom FRIS styrs av företagens specifika behov. Det kan vara allt från en behovsinventering och analys av verksamheten till utveckling av produktion, produkt, kompetens, affär eller marknad. Relationerna med företagen etableras och underhålls regelbundet för att kunna stötta under hela utvecklingsresan.

Initiativet har genom åren guidat och lotsat många företag in i olika program exempelvis,

 • Digitaliseringslyftet
 • Produktionslyftet
 • Visualiseringslyftet

Samt många andra samt även stöttat vid exempelvis ansökningar av affärsutvecklingscheckar.

 

Kontakta FRIS

Anton Manhem, Rådgivare 

Anton.manhem@almi.se  

Tel: 0761299968  

Bengt Jacobsson, Rådgivare 

Bengt.jacobsson@optifyconsulting.se  

 

Tel: 070- 3213442 

 

Niklas Olsson, Rådgivare 

niklas.olsson@mitc.se 

Tel: 070-3232210 

Niklas Östangård, Rådgivare.  

niklas.ostangard@mitc.se 

Tel: 070-5750513 

 

 

 
 

Uppdaterad 23 september 2022