Projekt Fossilfritt 2030 - drivmedelsomställning i offentlig sektor

Drivmedelsomställning i offentlig sektor är ett av flera projekt som ingår i den övergripande kraftsamlingen Fossilfritt 2030. Projektet är ett storregionalt samverkansprojekt i östra Mellansverige där flera aktörer från offentlig sektor i bland annat Sörmland deltar. Avsikten är att öka kunskapen hos offentlig sektor och öka takten för att ställa om till förnybara drivmedel och transporter, samt öka krisberedskapen i transportsektorn. På den här sidan finns information om projektet.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

Syfte och mål 

Målet är att öka den regionala användningen av förnybara drivmedel och påskynda näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt smarta och motståndskraftiga energilösningar. Projektet kommer att arbeta för att stärka Region Sörmlands och länets kommuners arbete med att ställa om sina och länets transport- och drivmedelssystem till förnybara och motståndskraftiga sådana. Detta kommer göras bland annat genom att införa en överenskommelse bland de offentliga aktörerna i länet som styr upphandling av transporter och drivmedel till att prioritera förnybara alternativ. Projektet kommer även på olika sätt att arbeta med att öka utbyggnaden av infrastruktur för laddstationer samt öka krisberedskapen för länets transporter.

Tidplan

Projektet startades upp under april 2023 och kommer att avslutas 2026.

Samverkan

Utöver Region Sörmland så deltar Länsstyrelsen i Södermanland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Strängnäs kommun, Katrineholms kommun och Nyköpings kommun i projektet. Även regioner, länsstyrelser och ett flertal kommuner medverkar från Örebro, Östergötland, Uppsala, Västmanland och Stockholm. Projektet leds av organisationen Biodriv Öst.

Fossilfritt 2030 finansieras genom den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information 

Mer information om projektet samt vägledande dokument och mallar för hur offentlig sektor kan främja fossilfria drivmedel finns att hitta på projektägaren Biodriv Östs hemsida.

Uppdaterad 24 maj 2024