Drivmedla – en plattform för att underlätta drivmedelsomställningen

Flera elbilar på rad som laddas.

Projektet ReDriv har resulterat i en digital plattform som fått namnet drivmedla.se. En öppen plattform som med hjälp av data, samarbete och strategisk vägledning accelererar omställningen till fossilfria transporter.

Sandra Strömstedt

Strateg

0766-96 85 69

Syfte och mål

Plattformen Drivmedla är ett planeringsverktyg där du kan se var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka planer det finns för utbyggnad i framtiden. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla att använda. Syftet och målet med Drivmedla är att förenkla för aktörer att samverka och planera sin omställning till fossilfria transporter.

Samverkan

Projektet ReDriv initierades av Fossilfritt Sverige, som är ett nationellt initiativ av regeringen för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Projektet har skett i samverkan mellan regionala utvecklingsaktörer från 11 län och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Resultat

Projektet ReDriv resulterade i plattformen Drivmedla. Plattformen visar upp data och statistik för befintliga och planerade ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ, samt fordon och uppskattad trafikmängd. Den fungerar även som en mötesplats där aktörer kopplade till både utbud och efterfrågan har möjlighet att lämna och ta del av önskemål om utbyggnad av infrastruktur samt prognoser för omställning. Dessutom erbjuder Drivmedla.se en samarbetsfunktion.

- "Drivmedla har stor potential att både snabba på elektrifieringen och underlätta för alla som vill tanka fossilfritt. Testa verktyget idag för att se hur det kan underlätta för dig som på något sätt arbetar med omställningen till en fossilfri transportsektor" säger Sandra Strömstedt, Strateg inom Hållbar regional utveckling i Region Sörmland.

Bakgrund

Huvudsyftet med ReDriv har varit att stötta och påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ. Nyckeln har legat i att underlätta för ökad kunskap och att få parterna inom både utbud och efterfrågan att mötas kring utbyggnad och behov av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel. En annan viktig del har varit att underlätta för näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå att få tillgång till bra underlag för att kunna fatta strategiska beslut. Allt för att minska de hinder som kan fördröja omställningen till förnybara drivmedel. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt regioner och länsstyrelser i Sverige. Drivmedla.se kommer att förvaltas och utvecklas av Statens väg- och transportforskningsinstitut. Se videon från lanseringseventet hos Fossilfritt Sverige för en inblick i hur Drivmedla kan användas.

Uppdaterad 27 februari 2024