Regional utveckling

Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling där offentliga aktörer som regioner, länsstyrelser och kommuner från sex län samverkar tillsammans med Biodriv Öst i syfte att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter till 2030. Kraftsamlingen har bestått av flera etapper med olika projekt där Region Sörmland har medverkat i flera av dem.

Johanna A Lindell

Projektledare

0767-69 30 62

EU-logotypen på en bild med en person som sitter på huk bredvid ett litet barn i en lådcykel vid ett vattendrag.

Det övergripande målet för Fossilfritt 2030 är att deltagande län ska nå 2030-målet för transportsektorn, det vill säga att utsläppen för inrikes transporter, förutom flyg, ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Fossilfritt 2030 startades 2017 med ett första projekt benämnt Projektet Fossilfritt 2030. Därefter har ett flertal andra projekt genomförts varav Rena Resan och Fordon och Drivmedel var två av dessa där regionen varit delaktig. Idag drivs Fossilfritt 2030 genom projektet Drivmedelsomställning i offentlig sektor, där bland annat Region Sörmland är delaktig.

Utöver Region Sörmland är Sörmlands Länsstyrelse, Eskilstuna kommun, Flen kommun, Strängnäs kommun, Katrineholm kommun och Nyköping kommun medverkande i kraftsamlingen. Även regioner, länsstyrelser och ett flertal kommuner medverkar från Örebro, Östergötland, Uppsala och Västmanland samt Stockholm stad. Kraftsamlingen leds av Biodriv Öst.

Läs mer om de olika projekten under Fossilfritt 2030 som Region Sörmland varit delaktig i via ingångarna nedan.

Uppdaterad 18 april 2024